SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY SDP 2014 – 2017

WPROWADZENIE

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (ang. Press Freedom Monitoring Center) to organ działający w strukturze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, którego zadaniem jest publiczne wyrażanie opinii i udzielanie pomocy dziennikarzom w przypadkach zagrożenia wolności słowa i  wolności środków masowego komunikowania. Centrum zostało założone 1 maja 1996 na mocy uchwały Zarządu Głównego SDP. W zamierzeniu CMWP SDP broni wolności słowa zgodnie z art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a szczególnie swobody dziennikarza w docieraniu do źródeł informacji, umacnia wolność prasy i mediów elektronicznych oraz  strzeże wykorzystania wolności słowa.

Siedzibą CMWP SDP jest Dom Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 […]

By |2018-08-03T10:57:57+00:0014 listopada 2017|Categories: Kadencja 2014-2017, inne, Sprawozdania CMWP|
Translate »