Protest CMWP SDP przeciwko skandalicznej publikacji dziennika „Fakt” z 1 września 2018 r.

CMWP SDP wyraża stanowczy protest przeciwko skandalicznemu lekceważeniu etyki dziennikarskiej przez gazetę codzienną „Fakt” poprzez publikację artykułu pt. „Ojciec wybrał politykę, a syn sznur” w dniu pogrzebu tragicznie zmarłego syna byłego premiera RP, p. Leszka Millera. Bezduszność jaką wykazała się redakcja tej gazety w stosunku do polityka i jego rodziny jest całkowitym zaprzeczeniem dziennikarstwa, w którym opisywanie osobistych tragedii musi się odbywać z poszanowaniem godności każdego człowieka. Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że gazeta, która zachowała się tak skrajnie nieetycznie w stosunku do byłego premiera polskiego rządu, jest dziś najbardziej poczytnym dziennikiem w naszym kraju, ma więc bardzo duże możliwości oddziaływania [...]

By |2018-10-03T20:47:32+00:002 września 2018|Categories: Oświadczenia CMWP|

Znowu sprawa z art. 212 kk! Nasza relacja z rozprawy przeciwko Danielowi Możwiłło, red. nacz. portalu „Zębowice Informacje”

Rozprawa odbyła się 22 sierpnia 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Oleśnie. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP jest obserwatorem tej sprawy. Na rozprawie CMWP SDP reprezentuje p. Halina Żwirska. Sprawa (sygn. akt: IIK 19/18) dotyczy zniesławienia zastępcy wójta gminy Zębowice pana Zdzisława Szuby przez red. Daniela Możwiłło poprzez zamieszczenie na w sierpniu ub. roku na prowadzonej przez oskarżonego dziennikarza stronie „Zębowice Informacje” rzekomo nieprawdziwych informacji w tekście pt. „Skandal!!”nt. okoliczności przetargu na wiatę w Zębowicach na cele PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) za 400 tys. zł.Zdaniem pełnomocnika Skarżącego, adwokata mec. Klaudiusza Małka, te informacje mogły narazić Zdzisława Szubę na utratę [...]

By |2018-09-07T12:47:48+00:0031 sierpnia 2018|Categories: Procesy dziennikarzy|

Outsorsing w TVP w 2014 był pozorny – Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdza stanowisko CMWP SDP w sprawie Leasing Team

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że TVP pozostaje pracodawcą osób przeniesionych latem 2014 roku do firmy outsoursingowej Leasing-Team. To pierwszy wyrok w cyklu ok. 80 spraw miedzy TVP a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy pięciu z ponad 400 osób, które w 2014 roku trafiły do Lesing Team, są to głównie dziennikarze, ale także montażyści, graficy i charakteryzatorzy. Stamtąd pracowali na rzecz telewizji, robiąc to samo, co przed outsorcingiem. Oszczędności szacowano na kilka milionów złotych rocznie. Jeżeli wyrok się uprawomocni, umożliwi ZUS wyegzekwowanie składek od TVP licząc od lipca 2014 roku. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP  przyjmuje ten wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie  [...]

By |2018-09-09T22:47:20+00:0029 sierpnia 2018|Categories: Oświadczenia CMWP, Procesy dziennikarzy|

Skuteczna pomoc CMWP SDP dla red. Wiktora Majewskiego z Nadarzyn.TV! Sąd Okręgowy w Warszawie podjął korzystne dla niego decyzje, obie zbieżne ze stanowiskiem CMWP SDP!   

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn (PKN) sp. z o.o. przeciwko Wiktorowi Majewskiemu, redaktorowi naczelnemu portalu Nadarzyn.TV wytoczone mu o opublikowanie sprostowania rzekomo nieścisłych/nieprawdziwych informacji zawartych w artykule Krzysztofa Brańskiego, b. prezesa PKN, który to artykuł ukazał się w czerwcu br. na obywatelskim portalu Nadarzyn.TV. Wiktor Majewski jest jego właścicielem i redaktorem naczelnym. Od kilku miesięcy Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP udziela mu bezpłatnej pomocy prawnej oraz jako amicus curiae jest  obserwatorem procesów, jakie po jego publikacjach ujawniających nieprawidłowości w gminie Nadarzyn wytaczają mu władze gminy i zależne od nich podmioty np. spółki komunalne. W sprawie, o której [...]

By |2018-09-07T12:53:28+00:0024 sierpnia 2018|Categories: Procesy dziennikarzy|

Protest Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przeciwko wyrokowi w sprawie b. więźnia obozu koncentracyjnego Auchwitz i telewizji ZDF

CMWP SDP z oburzeniem i smutkiem przyjmuje wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (BGH), który oznacza, iż niemiecka telewizja publiczna Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), potentat na rynku mediów w Europie, nie musi przepraszać byłego więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz Karola Tendery za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady”, a on jako wnioskodawca musi dodatkowo zapłacić 4 tysiące euro kosztów sądowych. Postępowanie niemieckiej telewizji publicznej ZDF w tej sprawie budzi zdumienie i oburzenie, gdyż brak właściwej reakcji tej stacji na oczywisty błąd dziennikarski popełniony na jej stronach internetowych w 2013 r. najpierw wprowadził setki tysięcy jej odbiorców w błąd, a potem poprzez manipulacje i wykorzystywanie [...]

By |2018-09-02T15:00:24+00:0023 sierpnia 2018|Categories: Oświadczenia CMWP|

Relacja z rozprawy Gmina Nadarzyn przeciwko red. Wiktorowi Majewskiemu o opublikowanie sprostowania

Sprawa (sygn. akt. IV C 805/18) dotyczy sprostowania rzekomo nieścisłych/nieprawdziwych informacji zawartych w artykule p. Wiktora Majewskiego, właściciela obywatelskiego portalu Nadarzyn.TV. Stroną pozywającą jest gmina Nadarzyn. Rozprawa, o której mowa, odbyła się 20 sierpnia br. Sprostowanie, którego dotyczy rozprawa, miało dotyczyć rzekomo nieprawdziwych/nieścisłych informacji zawartych w artykule pt. „Tomasz M. pozostaje w Urzędzie Gminy”. Wymieniony w tytule Tomasz M. był wicewójtem gminy Nadarzyn, kiedy funkcję wójta sprawował nieżyjący już p. Janusz Grzyb. Autor artykułu użył określenia „Tomasz M.” z tego względu, że jest on nieprawomocnie karany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Red. Majewski napisał w artykule m.in. "Tłumaczenie, że wiele osób [...]

By |2018-08-23T10:40:57+00:0022 sierpnia 2018|Categories: Procesy dziennikarzy|

Relacja z rozprawy przeciwko Wiktorowi Majewskiemu, red. nacz. Nadarzyn TV. Tym razem pozwała go spółka komunalna z Nadarzyna

To kolejna sprawa przeciwko Wiktorowi Majewskiemu, redaktorowi naczelnemu portalu Nadarzyn.TV wytoczona przez podmiot związany z urzędującymi władzami gminy Nadarzyn. Tym razem wystąpiło przeciwko niemu Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn (PKN) Sp. z o.o. Sprawa toczy się w Sądzie Okręgowym w Warszawie o opublikowanie sprostowania (sygn. akt. IVC 845/18). Rozprawa odbyła się 20 sierpnia, o g. 9. 00 rano. Sprawa dotyczy sprostowania rzekomo nieścisłych/nieprawdziwych informacji zawartych w artykule p. K. Brańskiego, b. prezesa PKN, który to artykuł ukazał się na obywatelskim portalu Nadarzyn.TV (właściciel W. Majewski). Strona pozywająca – PKN – w sprostowaniu pisze m.in., że „z dokumentacji Spółki jednoznacznie wynika, że uzyskał (b. [...]

By |2018-08-22T15:59:04+00:0021 sierpnia 2018|Categories: Procesy dziennikarzy|

CMWP SDP w obronie red. Wiktora Majewskiego, redaktora naczelnego portalu Nadarzyn TV

W związku z pozwem z dnia 5 lipca 2018 r. wniesionym przeciwko Wiktorowi Majewskiemu – redaktorowi naczelnemu Nadarzyn.TV zawierającym żądanie sprostowania informacji podanych w artykule p.t. „Tomasz M. pozostaje w Urzędzie Gminy Nadarzyn” zamieszczonym w portalu Nadarzyn.TV w dniu 10 maja 2018 r., Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP działając jako amicus curiae w tym procesie przekazało do Sądu swoje stanowisko, iż sporne sprostowanie nie spełnia wymogów formalnych określonych w ustawie Prawo prasowe, a Pozwany jako redaktor naczelny lokalnego portalu internetowego realizuje fundamentalne zadanie prasy, jakim jest opisywanie działań organów administracji samorządowej, przez co możliwe jest pełnienie funkcji kontrolnej mediów w stosunku [...]

By |2018-09-09T23:09:17+00:0018 sierpnia 2018|Categories: Oświadczenia CMWP|

Poparcie CMWP SDP ws. skargi nadzwyczajnej red. Daniela Stołowskiego z Przemyśla skazanego za publikacje z art. 212 kk

W związku z wnioskiem red. Daniela Stołowskiego z Przemyśla do Prokuratora Generalnego o złożenie  do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej od wyroku Sądu Okręgowego w Przemyślu z dn. 27 kwietnia 2017 r., skazującego w/w dziennikarza obywatelskiego  z art. 212 § 2 k.k. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP  stoi na stanowisku, iż wniosek ten  jest uzasadniony i wnosi o jego uwzględnienie. Powołany wyżej wyrok wyroku Sądu Okręgowego w Przemyślu był następstwem aktu oskarżenia, wniesionego przeciwko red. D. Stołowskiemu przez firmę REM II sp. z o.o. w związku z opublikowaniem przez niego artykułu prasowego p.t „Układ Chomy w REM II” (nr 1/2014 gazety „Przemyski Telegraf” oraz [...]

By |2018-08-23T20:15:43+00:0013 sierpnia 2018|Categories: Oświadczenia CMWP|

Tommy Robinson zwolniony z aresztu. Sąd w Londynie przyznał, iż jego oskarżenie miało wady prawne.

Brytyjski prawicowy aktywista i dziennikarz obywatelski Stephen Christopher Yaxley, publikujący pod pseudonimem Tommy Robinson został zwolniony z więzienia, po tym jak jego apelacja od wyroku za obrazę sądu została częściowo uznana. CMWP SDP protestowało przeciwko jego aresztowaniu i apelowało o odstąpienie od wymierzania mu kary. Znany w Polsce m.in. z relacjonowania Marszy Niepodległości Stephen Christopher Yaxley, publikujący w Internecie pod pseudonimem Tommy Robinson został aresztowany w maju po wyjściu z sądu w Leeds w północnej Anglii, gdzie filmował proces gangu muzułmańskich gwałcicieli z zamiarem poinformowania o nim opinii publicznej. Został zatrzymany pod zarzutem zakłócania spokoju przez policję i został w trybie [...]

By |2018-08-10T10:39:19+00:0010 sierpnia 2018|Categories: Other, From the media life, Inne, Procesy dziennikarzy, Z życia mediów|
Translate »