Jednostronność i subiektywizm Rady Języka Polskiego w ocenie „pasków” w „Wiadomościach” TVP. Apel CMWP SDP o ostrożność przy cytowaniu w mediach sprawozdania RJP

CMWP SDP zwraca uwagę na jednostronność oceny Rady Języka Polskiego na temat „pasków” w „Wiadomościach” TVP i apeluje o ostrożność i rzetelność przy jej cytowaniu w mediach. Rada Języka Polskiego, działająca przy Polskiej Akademii Nauk, przeanalizowała paski informacyjne z lat 2016-2017 nazywając je „Sprawozdaniem o stanie ochrony języka polskiego”, przekazanym zgodnie z ustawowym obowiązkiem marszałkowi Sejmu. Wg tego sprawozdania 75 proc. pasków informacyjnych „Wiadomości” TVP nie pełniło funkcji informacyjnej, tylko perswazyjną, kreacyjną i ekspresywną. CWP SDP zwraca uwagę, iż Rada Języka Polskiego przeanalizowała jedynie treść i formę tzw. belek czyli słownych zapowiedzi materiałów reporterskich ukazujących się u dołu ekranu telewizyjnego w trakcie emisji programu informacyjnego (w sprawozdaniu RJP błędnie nazywa się je „paskami informacyjnymi”, podczas gdy pojęcie to w telewizji zarezerwowane jest dla podawanych u dołu … Czytaj dalej Jednostronność i subiektywizm Rady Języka Polskiego w ocenie „pasków” w „Wiadomościach” TVP. Apel CMWP SDP o ostrożność przy cytowaniu w mediach sprawozdania RJP