Kolejna rozprawa przeciwko red. Tomaszowi Kwiatkowi i red. Wiktorowi Sobierajskiemu w Sądzie Okręgowym w Opolu

Sprawę rozpoznaje Sąd Okręgowy w Opolu, rozprawa odbyła się 10 stycznia 2019 r. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP jest obserwatorem tej sprawy i na rozprawie reprezentowała je red. Halina Żwirska. Po stronie powoda stawił się pełnomocnik oraz świadek p. Magdalena M., która już nie jest członkiem Zarządu Instytutu Badań Marki sp. z o.o. (IBM) , lecz od 3 lat jego współwłaścicielką. Po stronie pozwanych stawili się pozwani redaktorzy oraz ich pełnomocnik mec. Michał Bartosiński.   Na wniosek pełnomocnika pozwanych sędzia odebrał przyrzeczenie od świadka Magdaleny M. Świadek podała skład Zarządu Spółki IBM i szczegółowo omówiła usługę sprzedaży szkoleń i umawianie spotkań. Szkolenia sprzedawane są na płycie w formie „szkolenia kierowanego” z zakresu bhp, p.poż i udzielania I pomocy. Odbywa się to w ten sposób: pracownik dz. Handlowego … Czytaj dalej Kolejna rozprawa przeciwko red. Tomaszowi Kwiatkowi i red. Wiktorowi Sobierajskiemu w Sądzie Okręgowym w Opolu