Opinia Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP działającego jako amicus curiae w sprawie red. Joanny Strzemiecznej-Rozen oraz red. Agaty Mielczarek

W związku z pozwem o ochronę dóbr osobistych wniesionym przeciwko p. Joannie Strzemiecznej-Rozen i p. Agacie Mielczarek (sygn. akt XV C 471/18) oraz objęciem niniejszej sprawy monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela, Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przedstawiło stanowisko w sprawie, działając w charakterze amicus curiae. Stanowisko to zostało wysłane do Sądu 20 kwietnia b.r. Red. Joanna Strzemieczna-Rozen jest dziennikarką Telewizji Polskiej (TVP S.A.), Dyrektorem Oddziału TVP w Gdańsku. W styczniu 2017 r., w programie informacyjnym gdańskiego oddziału TVP „Panorama”, wyemitowano materiał na temat wyborów do Rady Programowej TVP 3 Gdańsk, w związku z powołaniem do tego organu Pana … Czytaj dalej Opinia Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP działającego jako amicus curiae w sprawie red. Joanny Strzemiecznej-Rozen oraz red. Agaty Mielczarek