Ugoda pozasądowa w procesie z powództwa Gminy Sopot przeciwko TVP 3 Gdańsk