19 grudnia 2023 roku została podpisana Ugoda pozasądowa w procesie z powództwa Gminy Sopot przeciwko TVP 3 Gdańsk .W jej wyniku zostało złożone oświadczenie, które zamieszczamy poniżej oraz w załączniku. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP monitorowało proces, jaki wytoczyła Gmina Sopot dziennikarzom TVP 3 Gdańsk Jakubowi Świderskiemu i dyrektor TVP 3 Gdańsk Joannie Strzemiecznej-Rozen o ochronę dóbr osobistych od 2019.r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

„W wyniku procesu sądowego o ochronę dóbr osobistych, wytoczonego nam przez Gminę Miasta Sopotu, przepraszamy za treści i formę zarzutów stawianych Gminie Miastu Sopotu,
w audycjach wyemitowanych w latach 2017 – 2018 r. na antenie TVP3 Gdańsk: „Pomorze Samorządowe” z dnia 23 października 2017 r., „W imieniu Sopocian” z dnia 3 października 2017 r., „Forum Panoramy” z dnia 20 listopada 2017 r, „W imieniu Sopocian” z dnia 28 listopada 2017 r., „Przegląd prasy polskojęzycznej” z dnia 4 maja 2018 r., „W imieniu
Sopocian” z dnia 28 maja 2018 r., które to zarzuty mogły naruszyć dobre imię Gminy Miasta Sopotu.

Joanna Strzemieczna – Rozen
Jakub Świderski

19.12.23r.Ugoda Sopot