Historia CMWP

Centrum Monitoringu Wolności Prasy zostało założone 1 maja 1996 r. na mocy uchwały Zarządu Głównego SDP. Już w styczniu 1996 r. ukonstytuowała się Rada Programowa CMWP, w skład której weszli: Andrzej Goszczyński, Andrzej Jonas (wiceprezes SDP), prof. Andrzej Rzepliński, dr Ewa Nowińska, dr Aleksandra Wiktorowska, mec. Bogudar Kordasiewicz. Rada opracowała 2-letni program działalności Centrum.

Praktyczna działalność Centrum rozpoczęła się we wrześniu 1996 r., czemu towarzyszyło rozszerzenie Rady Programowej o osoby Stefana Bratkowskiego, Andrzeja Romana i prof. Andrzeja Rycharda. W listopadzie 1997 r. do Rady Programowej został przyjęty prof. Andrzej Redelbach na miejsce dr Aleksandry Wiktorowskiej. W grudniu 1998 r. na członka Rady Programowej powołany został mec. Jerzy Naumann.

W sierpniu 2001 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich odwołał Andrzeja Goszczyńskiego ze stanowiska dyrektora Centrum, rozwiązano Radę Programową. W końcu stycznia 2002 r. została powołana Rada Konsultacyjna. W jej skład weszli: mec. Jan Stefanowicz ( przewodniczący), Stefan Bratkowski, mec. Maciej Bednarkiewicz, Bohdan Cywiński, prof.Ireneusz Krzemiński, Nina Nowakowska, prof. Andrzej Paczkowski, Julia Pitera, senator Krzysztof Piesiewicz, prof. Adam Strzembosz, Henryk Wujec.

W kwietniu 2004 r. ze względu na stan zdrowia odeszli z Rady prof. Adam Strzembosz i Bohdan Cywiński. Nowymi członkami Rady zostali mec. Michał Kulesza i prof. Andrzej Rzepliński . Funkcje dyrektora CMWP sprawowali : Jolanta Chojecka, Andrzej Tadeusz Kijowski, Jerzy Kisielewski, Andrzej Krajewski, Miłosz Marczuk, Wiktor Świetlik.

Aktualnie obowiązki dyrektora pełni Jolanta Hajdasz.

Notka biograficzna Jolanty Hajdasz:

wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich od 2017 roku, członek SDP od reaktywacji Stowarzyszenia w 1989 roku, prezes Wielkopolskiego Oddziału SDP w latach 2003-2007  i obecnie od 2020 roku;  od 2017 roku dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP . Jest  doktorem  nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2003 r.  Jest  dziennikarką radiową, prasową i telewizyjną (pracowała m.in. Radio Wolna Europa (1991-1994)  Radio Poznań (1989 -1994), TVN (1997-2003) , TVP (1994-97 i 2004 -2009, w latach 2007 -2009 dyrektor TVP 3 Poznań) i  Przewodnik Katolicki (zastępca red. nacz. 2011-2014)),  autorka książek (m.in.  monografia Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa pt. Szczekaczka czyli Rozgłośnia Polska RWE. Z dziejów walki o wolność słowa w Polsce” 2006 ), licznych programów telewizyjnych i filmów dokumentalnych, m.in. o abp. Antonim Baraniaku („Zapomniane męczeństwo”2012 , „Żołnierz Niezłomny Kościoła” 2016 i „Powrót” 2018 ) oraz  wielkopolskich żołnierzach wyklętych (cykl „Prawem wilka” 2017);  laureatka m.in. Nagrody Głównej Wolności Słowa SDP w 2012 i 2016 roku oraz Nagrody Głównej Feniks w kategorii multimedia Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w latach 2013, 2017 i 2019 roku.

Aktualnie  jest także prof. Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu i wykładowcą Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.