Historia CMWP

Centrum Monitoringu Wolności Prasy zostało założone 1 maja 1996 r. na mocy uchwały Zarządu Głównego SDP. Już w styczniu 1996 r. ukonstytuowała się Rada Programowa CMWP, w skład której weszli: Andrzej Goszczyński, Andrzej Jonas (wiceprezes SDP), prof. Andrzej Rzepliński, dr Ewa Nowińska, dr Aleksandra Wiktorowska, mec. Bogudar Kordasiewicz. Rada opracowała 2-letni program działalności Centrum.

Praktyczna działalność Centrum rozpoczęła się we wrześniu 1996 r., czemu towarzyszyło rozszerzenie Rady Programowej o osoby Stefana Bratkowskiego, Andrzeja Romana i prof. Andrzeja Rycharda. W listopadzie 1997 r. do Rady Programowej został przyjęty prof. Andrzej Redelbach na miejsce dr Aleksandry Wiktorowskiej. W grudniu 1998 r. na członka Rady Programowej powołany został mec. Jerzy Naumann.

W sierpniu 2001 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich odwołał Andrzeja Goszczyńskiego ze stanowiska dyrektora Centrum, rozwiązano Radę Programową. W końcu stycznia 2002 r. została powołana Rada Konsultacyjna. W jej skład weszli: mec. Jan Stefanowicz ( przewodniczący), Stefan Bratkowski, mec. Maciej Bednarkiewicz, Bohdan Cywiński, prof.Ireneusz Krzemiński, Nina Nowakowska, prof. Andrzej Paczkowski, Julia Pitera, senator Krzysztof Piesiewicz, prof. Adam Strzembosz, Henryk Wujec.

W kwietniu 2004 r. ze względu na stan zdrowia odeszli z Rady prof. Adam Strzembosz i Bohdan Cywiński. Nowymi członkami Rady zostali mec. Michał Kulesza i prof. Andrzej Rzepliński . Funkcje dyrektora CMWP sprawowali : Jolanta Chojecka, Andrzej Tadeusz Kijowski, Jerzy Kisielewski, Andrzej Krajewski, Miłosz Marczuk, Wiktor Świetlik.

Aktualnie obowiązki dyrektora pełni Jolanta Hajdasz.