Helsińska Fundacja Praw Człowieka w ramach cyklu „Analizy i rekomendacje HFPC” opracowała w maju 2015 r. opinię dotyczącą gwarancji niezależności redakcyjnej w mediach publicznych z perspektywy standardów międzynarodowych oraz polskiego prawa. Opracowanie można znaleźć pod adresem:
http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/05/hfpc_analizy_i_rekomendacje_7_2015.pdf