Warszawa, 18 sierpnia 2010 r.

 

            

 

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

Apelujemy do Pana o niepodpisywanie zmian do ustawy o ochronie informacji niejawnych uchwalonych przez Sejm 05.08.10 r. Deklarowanym celem zmiany było uproszczenie i uporządkowanie sposobu zarządzania informacjami objętymi klauzulami niejawności. Proponowana zmiana zawiera elementy, które przeczą temu celowi.

Szczególnie niepokojące jest wprowadzenie bezterminowego nadawania klauzul niejawności i wyłączenie tego procesu spod kontroli organów administracyjnych i sądowych. Równie niepokojący jest fakt, że niektóre kryteria do nadawania klauzul niejawności, które mają zostać wprowadzone w ustawie są bardzo nieostre i stwarzają możliwość traktowania ich tylko jako pretekstu. Tak może być w przypadku „zakłócenia porządku publicznego”, czy „wpływania niekorzystnie na funkcjonowanie gospodarki”.

Pragniemy zwrócić uwagę Pana Prezydenta na fakt, że wprowadzenie powyższych zmian do ww. ustawy może spowodować dalsze ograniczanie dostępu do informacji dla dziennikarzy. Tym bardziej, że nakłada się to na inne niekorzystne zjawiska takie, jak choćby częste ostatnio prowadzenie postępowań przeciwko dziennikarzom z użyciem artykułu 241 kk. – ujawnienia tajemnicy z postępowania przygotowawczego. Realnym efektem tej tendencji może być  zwiększenie ilości „przecieków”, anonimowych wypowiedzi, informacji nieweryfikowalnych, nie podawania źródeł, a także odcięcie obywatela w większym stopniu od informacji publicznej.

Dlatego namawiamy Pana do odrzucenia proponowanych zmian bądź przynajmniej skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego. Pragniemy nadmienić, iż nasz apel jest wynikiem analiz Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy, która zajęła oficjalne Stanowisko w sprawie zmiany ustawy o ochronie informacji niejawnych 06.07.2010 r. (patrz załącznik http://www.freepress.org.pl/show_rada.php?id=39).

 

 

                                      Z wyrazami szacunku,

                                     Krystyna Mokrosińska

    Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

                                                Wiktor Świetlik

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy