CMWP SDP oświadcza, iż z uwagą obserwuje zmiany organizacyjne dotyczące wstępu na teren Sejmu dla dziennikarzy poprzez wstrzymanie wydawania jednorazowych dziennikarskich kart wstępu do parlamentu, ale w sytuacji, gdy ograniczenia te mają – jak zapewnia Kancelaria Sejmu – charakter tymczasowy i wyjątkowy – CMWP SDP nie widzi w tym działaniu naruszenia zasady wolności prasy, słowa, wyrażania poglądów i prawa do społecznie pożądanej krytyki, ani naruszenia prawa obywateli do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Od 18 kwietnia w Sejmie protestują rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych wraz z podopiecznymi. Domagają się m.in. wzrostu świadczeń dla osób niepełnosprawnych. 25 kwietnia Kancelaria Sejmu zawiesiła do odwołania przyznawanie jednorazowych kart wstępu dla dziennikarzy, tłumacząc to „względami organizacyjnymi” i „względami bezpieczeństwa”. Na teren Sejmu wpuszczane są tylko osoby ze stałymi i okresowymi kartami wstępu. Wg informacji Centrum Informacji Sejmu aktualnie prawo wstępu do Parlamentu ma jednak aż 430 przedstawicieli mediów – 110 posiadaczy kart bezterminowych oraz 320 dziennikarzy i osób obsługi technicznej, którym wydano karty ważne na rok 2018. W ocenie CMWP SDP liczba ta gwarantuje możliwość rzetelnego relacjonowania bieżących wydarzeń w Sejmie przez dziennikarzy, a przez to gwarantuje realizację zasady wolności prasy, słowa, wyrażania poglądów i prawo do społecznie pożądanej krytyki oraz prawo obywateli do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Jednocześnie CMWP SDP stanowczo podkreśla, iż w/opisana sytuacja może być akceptowana jedynie na zasadzie wyjątku i jako taka powinna trwać jak najkrócej. CMWP SDP apeluje do Kancelarii Sejmu o jak najszybsze przywrócenie możliwości uzyskiwania jednorazowych dziennikarskich kart wstępu do parlamentu wszystkim dziennikarzom i osobom pracującym w środkach społecznego komunikowania.

 

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

Warszawa , 16 maja 2018 r.