CMWP SDP informuje, że będzie szczególnie uważnie obserwować sprawę redaktora Jana Pińskiego, związaną z nałożeniem na niego kary 30 dni aresztu, a także wysłaniem za nim listu gończego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy -Mokotowa. Wszystkie działania podejmowane przez wymiar sprawiedliwości w sprawie Jana Pińskiego mają związek z jego wcześniejszą działalnością dziennikarską. Zachęcamy także kolegów dziennikarzy do zainteresowania się tą sprawą budzącą poważne wątpliwości z perspektywy wolności słowa.