„… O wystąpienie na mocy art. 118 ust. 1 Konstytucji z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu zniesienie odpowiedzialności karnej za przestępstwo, tj. usunięcia art. 212 k.k.” zwróciły się do Prezydenta RP organizacje reprezentujące dziennikarzy i wydawców prasy. Oprócz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wśród sygnatariuszy apelu znaleźli się: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Stowarzyszenie Prasy Lokalnej, Stowarzyszenie Wolnego Słowa.

Zdaniem autorów apelu, ułaskawienie w ostatnim czasie przez prezydenta red. Tomasza Wróblewskiego, skazanego właśnie z art. 212 k.k., a także wszczęcia procedury ułaskawienia red. Michała Fury, również skazanego z art. 212 k.k., „wydaje się wskazywać, iż Pan Prezydent podziela przekonanie o szkodliwości pozostawania w polskim systemie prawnym art. 212 k.k. oraz o szkodliwości stosowania represji karnych w sprawach dotyczących wolności słowa i wyrażania opinii”. Sygnalizują oni dodatkowo, że „W świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odpowiedzialność karna za słowo jest co do zasady uzasadniona jedynie w najbardziej drastycznych przypadkach nadużycia swobody wypowiedzi, tj. np. w przypadku tzw. mowy nienawiści czy podżegania do przemocy, a te karane są na podstawie odrębnych przepisów karnych”.

Pełną treść Apelu można znaleźć w załączniku: http://sdp.pl/uploads/images/posts/1488269467_20170222155347.pdf .

Przypominamy także, że CMWP SDP dzisiaj – 28 lutego br. o godz. 12:00 (w siedzibie SDP na Foksal 3/5) organizuje konferencję pt. „Art. 212 k.k. ciągle straszy” – http://sdp.pl/informacje/13859,art-212-kk-ciagle-straszy-zapraszamy-na-konferencje,1487587184 . Na wydarzenie zaproszeni zostali również przedstawiciele Kancelarii Prezydenta.

PW