Poznań, 17.11.2010 r.

 

 

Prokurator Generalny Andrzej Seremet nie uwzględnił apelu dwudziestu przedstawicieli Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego z różnych ugrupowań politycznych, którzy wystąpili o przekazanie śledztwa dotyczącego zabójstwa Jarosława Ziętary do prokuratury spoza Wielkopolski.

 

Według Prokuratury Generalnej w sprawie nie doszło do żadnych nieprawidłowości, nie ma zatem żadnych podstaw do podjęcia i przenoszenia śledztwa poza Wielkopolskę. Zdaniem Komitetu Społecznego „Wyjaśnić śmierć Jarosława Ziętary” przekazana parlamentarzystom odpowiedź mija się z faktami. O licznych nieprawidłowościach w sprawie już od 1992 roku informowali wielokrotnie różne organy prokuratury i administracji państwowej rodzice Jarosława Ziętary (nieżyjący już obecnie). Wielokrotnie na przestrzeni lat nieprawidłowości w postępowaniu organów ścigania przedstawiano także w publikacjach prasowych i telewizyjnych (część publikacji dostępna jest na jarek.sledczy.pl).

 

 

Komitet Społeczny „Wyjaśnić śmierć Jarosława Ziętary”
www.jarek.sledczy.pl