Warszawa, 22.02.2010 r.
 
 
                              
 
Szanowny Panie Rzeczniku,
Grono dziennikarzy TVP, a także innych mediów zwróciło się do nas o zaapelowanie do Pana o interwencję w sprawie odwołania wicedyrektor TVP 1 – Anity Gargas. Jej odwołanie miało bezpośredni związek z protestami niektórych polityków po emisji filmu poświęconego generałowi Wojciechowi Jaruzelskiemu. Pod listem w obronie Pani Gargas podpisało się już ponad 2000 osób, w tym wielu dziennikarzy, ludzi kultury, sztuki, nauki (list można znaleźć pod linkiem: http://blog.rp.pl/listotwarty/2010/02/20/protest-w-sprawie-odwolania-anity-gargas-z-tvp1). Prosimy Pana Rzecznika o przyjrzenie się tej konkretnej sprawie, jak również niejasnym regułom polityki kadrowej w mediach publicznych. Powoływanie i odwoływanie pracowników- w tym również wysokokwalifikowanych szefów jednostek organizacyjnych – motywowane jest decyzjami polityków, obsadzających „swoimi ludźmi” stanowiska w mediach publicznych. Brak jakichkolwiek uzasadnień takich odwołań i nominacji świadczy nie tylko o braku kultury zarządzania, ale łamie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, uniemożliwia również jakąkolwiek reformę tych mediów.
Dlatego apelujemy do Pana o przyjrzenie się tej sytuacji i interwencję. Na prośbę naszych Kolegów i Koleżanek zachęcamy też Pana Rzecznika do organizacji debaty poświęconej mediom publicznym, z udziałem przedstawicieli władz TVP i dziennikarzy.
 
Z poważaniem,
Krystyna Mokrosińska, prezes SDP

Wiktor Świetlik, dyrektor CMWP