Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wzywa władze rosyjskie do natychmiastowego zwolnienia Olega Sencowa, pochodzącego z Krymu ukraińskiego reżysera i producenta filmowego, skazanego na podstawie wątpliwych dowodów na 20 lat kolonii karnej. CMWP SDP popiera ten apel i publikuje jego treść.

Sencow został skazany za zamiar dokonania aktu terrorystycznego, którym miało być wysadzenie pomnika Lenina w Symferopolu. Jedynymi dowodami w procesie były wymuszone torturami zeznania współoskarżonych. Proces rozpoczął się po kilkunastu miesiącach od aresztowania, podczas których reżyser przetrzymywany był w moskiewskim areszcie, gdzie był bity i torturowany. Oleg Sencow nigdy nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.14 maja 2018 roku rozpoczął bezterminową głodówkę w sprawie uwolnienia 64 ukraińskich więźniów politycznych przetrzymywanych w Rosji. Jednym z tych więźniów jest ukraiński dziennikarz Roman Suszczenko – o jego zwolnienie wielokrotnie apelowały międzynarodowe organizacje dziennikarskie, a także SDP. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich popiera protest Olega Sencowa, żąda jego zwolnienia i umożliwienia mu powrotu do domu, gdzie czeka na niego żona i dwoje dzieci.

W imieniu SDP

Krzysztof Skowroński – prezes

zdjęcie pochodzi z portalu zik.ua (zrzut ekranu)