Warszawa, 21.03.2011 r.

 

 

 

 

Apel CMWP SDP

 

 

W związku ze sprawą wytoczoną przez wydawnictwo Agora pisarzowi Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi zachęcamy obie strony do polubownego jej zakończenia i nierozstrzygania więcej tego rodzaju sporów za pomocą sądów. CMWP i SDP wielokrotnie zwracały uwagę, że miejscem rozwiązywania sporów publicystycznych nie powinna być sala sądowa, a łamy prasy. Jeszcze raz zwracamy uwagę na skalę problemów prawnych dotykających dziś dziennikarzy ze strony sądów i administracji – postępowań prokuratorskich, wyroków skazujących, utajniania dostępu do informacji, w końcu braku regulacji dotyczących statusu dziennikarza. Rozstrzyganie tego rodzaju sporów pomiędzy dziennikarzami na sali sądowej niewątpliwie nie służy polepszeniu sytuacji całej branży.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Wiktor Świetlik

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP