Polecamy lekturę artykułu dr Justyny Balcarczyk, pracownika naukowego – asystenta w Instytucie Prawa Cywilnego,
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pt. Prasa internetowa (1) – przybliżenie pojęcia, podstawa prawna.

Pobierz artykuł