About CMWP (j)

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far CMWP (j) has created 195 blog entries.

CMWP SDP obejmuje monitoringiem proces red. Marcina Roli z wRealu24.pl

W związku z aktem oskarżenia z art. 212 § 2 k.k. wniesionym przeciwko red. Marcinowi Rola Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP informuje, że objęło niniejszą sprawę monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela, w szczególności  w zakresie wolności słowa.  CMWP SDP stoi na stanowisku, iż  wyrok Sądu I Instancji nie powinien się ostać w obrocie prawnym, gdyż przyczynia się do niszczenia wolnej debaty i  godzi w jeden z fundamentów porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, którym jest wolność słowa i mediów. Dlatego CMWP SDP przekazało do Sądu  odwoławczego  (Sąd Okręgowy w Toruniu) opinię w obronie oskarżonego dziennikarza.   Red. Marcin Rola jest [...]

By |2019-10-24T23:50:36+02:0024 października 2019|Categories: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

Kolejny apel Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP o uwolnienie ukraińskiego dziennikarza Stanisława Asiejewa

CMWP SDP apeluje po raz kolejny o uwolnienie ukraińskiego dziennikarza Stanisława Asiejewa oraz wzywa do oddalenia oskarżeń przeciwko dziennikarzowi. Został on niesłusznie skazany przez sąd samozwańczej tzw. Donieckiej Republiki Ludowej za rzekome szpiegostwo. Ma on spędzić w kolonii karnej 15 lat . W ocenie CMWP SDP jest to skandaliczne naruszenie zasady wolności słowa . Stanisław Asiejew pochodzi z Doniecka, nie wyjechał z miasta po jego zajęciu przez prorosyjskich separatystów, tylko publikował pod pseudonimem informacje na temat sytuacji w regionie objętym walkami. Prowadził swój blog, współpracował m.in. z ukraińską sekcją Radia Swoboda. W maju 2017 r. Stanisław Asiejew został aresztowany i uznany [...]

By |2019-10-28T16:46:42+01:0024 października 2019|Categories: Statements, Processes of journalists, Oświadczenia CMWP, Procesy dziennikarzy|

Ringier Axel Springer Polska kontra Witold Gadowski. Wsparcie CMWP SDP dla polskiego dziennikarza

CMWP SDP jest  medialnym obserwatorem  procesu wydawnictwa Ringier Axel Springer Polska wytoczonego red. Witoldowi  Gadowskiemu. Jeśli nie dojdzie do ugody między stronami, CMWP SDP oświadcza, iż obejmie ten proces formalnie monitoringiem w ramach swoich kompetencji amicus curiae. CMWP SDP uznaje pozwanie red. Witolda Gadowskiego za publikowane przez niego publicystyczne oceny faktów, do których ma prawo jako dziennikarz, za skandaliczne  naruszenie zasady wolności słowa i oświadcza, iż  broni i nadal będzie bronić praw red. Witolda Gadowskiego do swobody wypowiedzi.  23 października br., przed Sądem Okręgowym w Warszawie, odbyła się już kolejna rozprawa wytoczona przez koncern Axel Springer Polska redaktorowi Witoldowi  Gadowskiemu, znanemu [...]

By |2019-10-24T23:19:02+02:0023 października 2019|Categories: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

Sprawa zabójstwa red. Jarosława Ziętary . Kolejna rozprawa w Poznaniu. CMWP SDP jest obserwatorem tego procesu.

Październik to dziesiąty miesiąc procesu, który toczy się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w związku z porwaniem i zabójstwem w 1992 r. dziennikarza Jarosława Ziętary. Oskarżeni, Mirosława R., pseudonim “Ryba”, i Dariusza L., pseudonim “Lala” to byli ochroniarze holdingu Elektromis. Obu mężczyzn oskarża się o uprowadzenie, pozbawienie wolności i pomocnictwo w zabójstwie poznańskiego dziennikarza, obaj też nie przyznają się do winy. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP jest obserwatorem tego procesu od lutego br. Rozprawa odbyła się w czwartek, 17. października. Jako pierwszy stawił się Edward P. 57 letni emerytowany milicjant, a następnie policjant. Świadek zeznał, że w latach 90 zajmował się [...]

By |2019-10-23T13:19:01+02:0019 października 2019|Categories: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

O pomocy prawnej dla dziennikarzy na konferencji w Brukseli

Wymiana wiedzy i doświadczeń na temat praktyk związków i organizacji zawodowych w zakresie niedyskryminacji i różnorodności była tematem konferencji zorganizowanej przez Generalna Dyrekcję Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów. W konferencji brało udział 150 uczestników m.in. przedstawicieli związków zawodowych z różnych państw członkowskich UE, odpowiednich ekspertów w tej dziedzinie, przedstawicieli Komisji Europejskiej i komitetu sterującego. Do udziału w konferencji zostało zaproszone Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jako instytucja prowadząca działania wspierające dla dziennikarzy (także freelancerów) porównywalne ze związkami zawodowymi. SDP reprezentowała na tej konferencji dyr. Jolanta Hajdasz, która w czasie dyskusji w grupie roboczej omówiła doświadczenia CMWP SDP w [...]

By |2019-11-12T17:33:59+01:0018 października 2019|Categories: Inne|

Apel do OBWE o większy obiektywizm w Raporcie na temat przebiegu wyborów do Sejmu i Senatu .

CMWP SDP z ogromnym zaniepokojeniem przyjmuje wstępne informacje międzynarodowych obserwatorów OBWE na temat wyborów do Sejmu i Senatu w Polsce z 13. października b.r. i apeluje o większy obiektywizm i rzetelność przy sporządzaniu Raportu na temat przebiegu Wyborów 2019 w Polsce. Raport ma być przedstawiony międzynarodowej opinii publicznej w połowie grudnia.  Obserwatorzy OBWE na konferencji prasowej 14 października b.r. w Warszawie przedstawili wstępne opinie do w/w Raportu. Znalazło się w nich twierdzenie, jakoby wybory parlamentarne w Polsce zakłócała „narracja nietolerancji” oraz „stronniczość mediów szczególnie publicznych” . Międzynarodowi obserwatorzy OBWE stwierdzili jednoznacznie, iż cyt. obywatele przekraczając próg lokali wyborczych, mieli wiele opcji, [...]

By |2019-10-15T02:19:18+02:0015 października 2019|Categories: Statements, Oświadczenia CMWP|

CMWP SDP obejmuje monitoringiem kolejny proces z wątkiem lustracyjnym. Podejrzany o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa wystąpił z powództwem przeciwko dyrektor TVP3 Gdańs

Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Joanna Strzemieczna – Rozen, dyrektor TVP3 Gdańsk została pozwana przez Henryka Jezierskiego, dziennikarza wydawnictw motoryzacyjnych. Przyczyną pozwu jest materiał informacyjny wyemitowany 27 stycznia 2017 r. w TVP3 Gdańsk dotyczący wyborów członków do Rady Programowej TVP 3  w Gdańsku oraz gdańskiego oddziału Polskiego Radia. W materiale tym znalazły się oparte na publikacji IPN informacje o domniemanej współpracy p. Henryka Jezierskiego ze Służbą Bezpieczeństwa PRL oraz to, iż kandydował do Rady Programowej nie mając poparcia organizacji (Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy) na którą się powoływał. W październiku 2019 r. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, działając jako amicus [...]

By |2019-10-11T22:11:13+02:0011 października 2019|Categories: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

Apel CMWP SDP do dziennikarzy i internautów o rozwagę i przestrzeganie zasad etyki dziennikarskiej przy relacjonowaniu konferencji prasowej Fundacji Otwarty Dialog z 10 października 2019 r.

CMWP SDP apeluje do wszystkich dziennikarzy i internautów o rozwagę, rzetelność i nie uleganie emocjom przy relacjonowaniu przyczyn, przebiegu i treści konferencji prasowej Fundacji "Otwarty Dialog" z 10 października 2019 r. Termin konferencji, jakość przekazywanych informacji jednoznacznie atakujących jedną stronę będącej na finiszu rywalizacji politycznej oraz wcześniejsze kontrowersje wokół działalności organizatora konferencji, jaką jest Fundacja „"Otwarty Dialog”, sprawiają, iż należy podchodzić do prezentowanych dziś publicznie informacji z ogromnym dystansem i ostrożnością. Kontrowersyjna Fundacja Otwarty Dialog 10 października b.r. czyli na jeden dzień przed ogłoszeniem ciszy wyborczej przed wyborami do Sejmu i Senatu, które zaplanowane są na 13 października 2019 r. poinformowała [...]

By |2019-10-10T13:33:27+02:0010 października 2019|Categories: Statements, Oświadczenia CMWP|

CMWP SDP w obronie red. Cezarego Gmyza

CMWP SDP z oburzeniem przyjmuje wydany w trybie wyborczym wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, zgodnie z którym dziennikarz Cezary Gmyz ma zakaz rozpowszechniania oraz nakaz sprostowania informacji o kandydacie Koalicji Obywatelskiej p. Krzysztofie Brejzie. W tym postępowaniu Sąd nie uwzględnił żadnego ze zgłoszonych przez dziennikarza wniosków dowodowych, ani przesłuchał żadnego ze wskazanych przez niego świadków. W ocenie CMWP SDP ta decyzja oraz czas i tryb jej podejmowania naruszają fundamentalną dla ustroju demokratycznego zasadę wolności słowa, ponieważ zmuszają dziennikarza do publicznego sprostowania informacji w sytuacji, gdy uniemożliwiono mu przedstawienie argumentów uzasadniających jego wcześniej opublikowaną opinię na sporny temat, którą zgodnie z wykonywanym [...]

By |2019-10-09T23:06:19+02:009 października 2019|Categories: Statements, Oświadczenia CMWP|

Kolejny dziennikarz skazany z 212 kk. Będzie apelacja.

9 października w Sądzie Rejonowym w Nisku zapadł wyrok w sprawie z artykułu 212 przeciwko redaktorowi Piotrowi Kani. Było to drugie posiedzenie po tym jak sprawę do rozpatrzenia przejęła sędzia Grażyna Pizoń. Sprawa miała charakter niejawny. Na rozprawie stawili się Piotr Kania wraz z prawnikiem oraz trzech oskarżycieli ze swoim pełnomocnikiem. Nieobecność jednego z oskarżycieli na rozprawie głównej w dniu 25 września Sąd potraktował jako odstąpienie od oskarżenia i sprawę umorzył. Natomiast w przypadku dwóch pozostałych zdecydował o winie redaktora Piotra Kani. Wyrok to warunkowe umorzenie sprawy na okres dwóch lat, świadczenie pieniężne w wysokości 1000 złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym [...]

By |2019-10-09T19:13:58+02:009 października 2019|Categories: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|