Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża zaniepokojenie zawłaszczeniem nazwy „Nowoczesna Polska” przez ruch polityczny firmowany osobą Janusza Palikota. 
Istniejąca do tej pory fundacja Nowczesna Polska była organizacją apolityczną, działającą na rzecz właściwej regulacji i modernizacji rynku medialnego w Polsce. Używanie tej nazwy w kontekście politycznym w oczywisty sposób szkodzi wizerunkowi i co za  tym idzie działaniom fundacji, które były w pełni pozbawione kontekstu politycznego czy ideologicznego. 
 
Wiktor Świetlik 
dyrektor CMWP