Protest CMWP SDP przeciwko aresztowaniu dziennikarzy obywatelskich w Symferopolu

CMWP SDP wyraża protest przeciwko aresztowaniu w marcu b.r. 23 dziennikarzy obywatelskich przez Sąd Rejonowy w Symferopolu i apeluje do społeczności międzynarodowej o wykorzystanie wszelkich dostępnych mechanizmów obrony dziennikarzy oraz o wsparcie protestów przeciwko ich prześladowaniu. Aresztowani to osoby przełamujące rosyjską blokadę informacyjną na Krymie. Oskarża się ich o członkostwo w zakazanej w Rosji Partii Odrodzenia Islamskiego (Hizb ut-Tahrir). Grożą im kary od 10 do 20 lat więzienia i od 500 tys. do miliona rubli grzywny. Ponad połowa aresztowanych to aktywiści "Krymskiej Solidarności", organizacji powstałej w 2016 roku jako wsparcie dla rodzin represjonowanych Tatarów krymskich. Jak informują polskie media oskarżeni nagrywali [...]

By |2019-04-09T16:49:40+02:009 kwietnia 2019|Categories: Statements, Oświadczenia CMWP|

Protest Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przeciwko atakom na redaktora Adama Michnika

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko słownym atakom na redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” i apeluje do dziennikarzy oraz osób wykonujących ten zawód zwanych dziennikarzami obywatelskimi o szanowanie zasad kultury osobistej i dziennikarskiej etyki zawodowej. 13 marca b.r. na kanale Studio Polaków w sieci społecznościowej youtube zostało zamieszczone nagranie wychodzącego z sądu redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika. Zarejestrowano na nim przechodzącego korytarzem sądowym red. Michnika, którego nagrywało dwóch mężczyzn zadając mu tzw. niewygodne pytania w prowokacyjny, natarczywy sposób. Red. Adam Michnik zignorował te zaczepki, nagranie ujawnia jednak niewłaściwe zachowanie pytających i lekceważenie przez nich zasad wykonywania zawodu dziennikarza. CMWP [...]

By |2019-04-08T08:55:35+02:008 kwietnia 2019|Categories: Statements, Oświadczenia CMWP|

Jednostronność i subiektywizm Rady Języka Polskiego w ocenie „pasków” w „Wiadomościach” TVP. Apel CMWP SDP o ostrożność przy cytowaniu w mediach sprawozdania RJP

CMWP SDP zwraca uwagę na jednostronność oceny Rady Języka Polskiego na temat „pasków” w „Wiadomościach” TVP i apeluje o ostrożność i rzetelność przy jej cytowaniu w mediach. Rada Języka Polskiego, działająca przy Polskiej Akademii Nauk, przeanalizowała paski informacyjne z lat 2016-2017 nazywając je „Sprawozdaniem o stanie ochrony języka polskiego", przekazanym zgodnie z ustawowym obowiązkiem marszałkowi Sejmu. Wg tego sprawozdania 75 proc. pasków informacyjnych "Wiadomości" TVP nie pełniło funkcji informacyjnej, tylko perswazyjną, kreacyjną i ekspresywną. CWP SDP zwraca uwagę, iż Rada Języka Polskiego przeanalizowała jedynie treść i formę tzw. belek czyli słownych zapowiedzi materiałów reporterskich ukazujących się u dołu ekranu telewizyjnego w [...]

By |2019-04-08T12:30:47+02:005 kwietnia 2019|Categories: Statements, Oświadczenia CMWP|

Poparcie CMWP SDP dla Reduty Dobrego Imienia w sporze z Janem Grabowskim

CMWP SDP solidaryzuje się ze stanowiskiem naukowców polskich skupionych wokół Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom wobec działalności Jana Grabowskiego i obejmuje monitoringiem proces RDI z Janem Grabowskim. Fundacja Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga przeciw Zniesławieniom opublikowała stanowisko negatywnie oceniające rzetelność prac naukowych Jana Grabowskiego 7 czerwca 2017 roku. Opinia ta, podpisana przez 134 polskich naukowców, została wydana bezpośrednio po nagłośnieniu medialnym w 2017 roku informacji Jana Grabowskiego o rzekomym „zamordowaniu 200 000 Żydów przez Polaków”. W swoim stanowisku polscy naukowcy podkreślili, iż w licznych publikacjach i wypowiedziach publicznych Jan Grabowski fałszuje historię Polski, głosząc tezy sugerujące, że [...]

CMWP SDP krytycznie o dyrektywie UE o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Apel o jej implementację w sposób powodujący jak najmniej negatywnych skutków dla internautów

CMWP SDP ocenia krytycznie przyjęcie przez Parlament Europejski w Strasburgu dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, zwanej popularnie w Polsce „Acta 2” w wersji przegłosowanej 26 marca 2019 r. Dyrektywa ta zmienia zasady publikowania i monitorowania treści w Internecie. CMWP SDP podziela pogląd, iż przepisy tego dokumentu mogą skutkować koniecznością zastosowania mechanizmów cenzorskich w sieci Internet lub stworzeniem na rynku warunków faworyzujących największe podmioty, skutecznie utrudniając lub uniemożliwiając funkcjonowanie podmiotów małych, niszowych lub niekomercyjnych, które nie będą w stanie ponieść dodatkowych kosztów związanych z obowiązkiem filtrowania treści. W konsekwencji przepisy te mogą doprowadzić do ograniczenia wolności publikacji i dostępu [...]

By |2019-03-27T13:51:00+02:0027 marca 2019|Categories: Statements, Oświadczenia CMWP|

Apel Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP o uwolnienie ukraińskiego dziennikarza Stanisława Asiejewa

CMWP SDP apeluje o uwolnienie ukraińskiego dziennikarza Stanisława Asiejewa oraz wzywa do oddalenia oskarżeń przeciwko niemu. Ukraiński dziennikarz Stanisław Asiejew pochodzi z Doniecka, nie wyjechał z miasta po jego zajęciu przez prorosyjskich separatystów, tylko publikował pod pseudonimem informacje na temat sytuacji w regionie objętym walkami. Prowadził swój blog, współpracował m.in. z ukraińską sekcją Radia Swoboda. W maju 2017 r. Stanisław Asiejew został aresztowany i uznany za ukraińskiego szpiega. Jego artykuły zostały uznane za dowody współpracy z ukraińskim wywiadem. Prorosyjscy separatyści zarzucają mu, iż prowadził na terenie tzw. Donieckiej Republiki Ludowej działalność szpiegowską, za co grozi nawet 14 lat więzienia. Stanisław Asiejew [...]

By |2019-03-26T00:12:37+02:0025 marca 2019|Categories: Statements, Oświadczenia CMWP|

CMWP SDP potępia brutalny atak na red. Tomasza Surdela z “Gazety Wyborczej” w Wenezueli

CMWP SDP stanowczo potępia brutalny atak na red. Tomasza Surdela w Wenezueli oraz apeluje do władz tego kraju o ukaranie sprawców, a do władz Polski - o presję dyplomatyczną na Wenezuelę oraz kontynuowanie wszelkich działań mogących pomóc pobitemu dziennikarzowi. Korespondent "Gazety Wyborczej" red. Tomasz Surdel 15 marca 2019 r. został pobity przez funkcjonariuszy FAES, specjalnego oddziału wenezuelskiej policji. Informację tę podały media w Polsce i za granicą. Tomasz Surdel od kilku tygodni opisuje na łamach "Gazety Wyborczej" protesty przeciwko reżimowi Nicolasa Maduro. Pobicie było niezwykle brutalne, policjanci po weryfikacji personaliów dziennikarza nakazali mu wysiąść z samochodu, założyli worek na głowę, bili [...]

By |2019-03-19T12:27:22+02:0018 marca 2019|Categories: Statements, Oświadczenia CMWP|

Poparcie CMWP SDP dla dziennikarzy ze Słowacji

CMWP SDP wyraża poparcie dla  protestu dziennikarzy i wydawców mediów na Słowacji przeciwko aktualnej nowelizacji prawa prasowego, zgodnie z którą redakcja będzie miała obowiązek bezpłatnej publikacji polemiki do każdej opublikowanej wcześniej informacji dotyczącej urzędów publicznych oraz parlamentarzystów. W przypadku odmowy takiej publikacji zarówno redakcja, jak i dziennikarz będą mogli być ukarani grzywną w wysokości prawie 5 tysięcy euro. Drugie czytanie nowelizacji prawa prasowego zaplanowane jest na 21 marca b.r. Wg informacji mediów słowackich pod protestem przeciwko uchwaleniu tego prawa podpisało się już ponad 290 dziennikarzy. Ich protest wspiera także Słowacki Syndykat Dziennikarzy (SSN) oraz Stowarzyszenie Wydawców Prasy (AVT) na Słowacji oraz [...]

By |2019-03-14T20:21:00+02:0014 marca 2019|Categories: Statements, Oświadczenia CMWP|

Protest CMWP SDP przeciwko manipulacjom zawartym w raporcie fundacji “Nie lękajcie się”

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko manipulacjom zawartym w opracowaniu pt. „Raport nt. naruszeń prawa świeckiego lub kanonicznego w działaniach polskich biskupów w kontekście księży sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci i osób zależnych” fundacji „Nie lękajcie się” z 19 lutego 2019 r. i apeluje do dziennikarzy o rzetelność i jak najdalej posuniętą ostrożność przy jego omawianiu w środkach masowego komunikowania. Raport ten zawiera szereg nieprawdziwych, niepełnych i zmanipulowanych informacji oraz stawia bezpodstawne zarzuty polskim duchownym katolickim. Oficjalny protest przeciwko zawartym w nim informacjom wyrazili do dnia dzisiejszego przedstawiciele m.in. Archidiecezji Krakowskiej, Wrocławskiej i Warmińskiej oraz Diecezji Toruńskiej i Opolskiej. [...]

By |2019-02-25T01:59:17+02:0025 lutego 2019|Categories: Statements, Oświadczenia CMWP|

Pełne wsparcie dla działań służących wykreśleniu art. 212 kk . Odpowiedź SDP i CMWP SDP na apel ministra Zbigniewa Ziobry

W imieniu red. Krzysztofa Skowrońskiego, prezesa SDP  i własnym wyrażam gotowość gotowość do wsparcia działań prowadzących do jak najszybszego usunięcia z Kodeksu karnego artykułu 212, pozwalającego karać za zniesławienie grzywną, a nawet więzieniem i w konsekwencji prowadzącego do ograniczania wolności słowa w Polsce. W ostatnich dniach na przykładzie wyroku na red. Wojciecha Biedronia możemy po raz kolejny obserwować, jak skandalicznie bywa on wykorzystywany w procesach przeciwko dziennikarzom w naszym kraju - czytamy w odpowiedzi Jolanty Hajdasz, dyr. CMWP SDP na apel ministra Zbigniewa Ziobry z 14 lutego b.r., w której komentując wyrok skazujący  dla red. Wojciecha Biedronia z tygodnika Sieci i portalu [...]