Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił dzisiaj w całości pozew o naruszenie dóbr osobistych, jaki skierował przeciwko Rafałowi Ziemkiewiczowi Adam Michnik. Dodatkowo redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” musi zapłacić 2760 zł kosztów sądowych.

Michnik wytoczył proces Ziemkiewiczowi za twierdzenie, że terroryzuje pozwami sądowymi swoich oponentów. Felieton będący przedmiotem sporu był zamieszczony w ubiegłym roku w „Gazecie Polskiej”.

Zdaniem sądu zarzuty były w części oparte na nieporozumieniu. Wypowiedź nie naruszyła dóbr osobistych powoda, nie przekroczył on także granic dozwolonej krytyki.

Sąd zwrócił także uwagę na to, że Michnik, jako redaktor naczelny jednej z największych gazet w Polsce, promującej wolność słowa i wypowiedzi, powinien być bardziej odporny na krytykę pod swoim adresem.

Obrońcą Rafała Ziemkiewicz był mec. Artur Wdowczyk, doradca CMWP SDP.

CMWP SDP monitorowało proces.

PW