Monitoring i obserwacja procesów sądowych dziennikarzy oraz współpraca CMWP SDP  z przedstawicielami oddziałów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich  był jednym z tematów konferencji, jaka odbyła się 26 listopada b.r. w Domu Dziennikarza.  Zaproszeni na nią byli  przedstawiciele  17 oddziałów SDP. W imieniu CMWP SDP uczestniczyły w niej   Jolanta Hajdasz, wiceprezes SDP, dyrektor CMWP oraz Agnieszka Kaczorowska, specjalista ds. projektów SDP. Spotkanie prowadził Krzysztof Skowroński, prezes SDP. 

W trakcie spotkania  Jolanta Hajdasz omówiła zasady udzielania bezpłatnej pomocy prawnej dziennikarzom mającym problemy prawne z powodu swojej pracy zawodowej przez CMWP SDP. Zaznaczyła, iż Centrum Monitoringu Wolności Prasy świadczy pomoc wszystkim dziennikarzom, bez względu na to, czy należy do SDP, czy też nie, co nie jest częstą praktyką wśród innych organizacji, nawet tych pochodzących  n z krajów bogatszych , np. z Europy Zachodniej. Zauważyła, że najwięcej spraw, którym zajmuje się CMWP SDP, dotyczy zniesławienia, ich szczególnie dokuczliwą dla dziennikarzy represją są oskarżenia z art. 212 kk.

W spotkaniu uczestniczyli: Tomasz Kleszczewski, wiceprezes Oddziału SDP w Białymstoku,   Anita Nowak, prezes Oddziału SDP w Bydgoszczy,  Jacek Stroka  członek Zarządu Oddziału SDP w Krakowie, Sebastian Pawlak, skarbnik Oddziału SDP w Lublinie, Zbigniew Natkański, prezes Oddziału SDP w Łodzi oraz Waldemar Wiśniewski, wiceprezes Oddziału SDP w Łodzi, Wojciech Ciesielski, skarbnik Oddziału SDP w Olsztynie,  Mateusz Magdziarz, prezes Oddziału SDP w Opolu oraz Zbigniew Górniak wiceprezes Oddziału SDP w Opolu, Barbara Miczko-Malcher, prezes Oddziału SDP w Poznaniu, Bogusław Szwedo, wiceprezes Oddziału SDP w Stalowej Woli, Hanna Budzisz wiceprezes Oddziału SDP w Warszawie, oraz Jan Poniatowski, prezes Oddziału SDP we Wrocławiu.

W czasie spotkania sprawy organizacyjne omówiła dyrektor biura ZG SDP Bożenna Dobrzyńska. Poinformowała m.in. o opracowaniu nowego wzorcowego regulaminu komisji członkowskiej oraz przypomniała o najważniejszym zadaniu, które w najbliższym czasie stoi przed Oddziałami – wyborze nowych władz i delegatów. Odpowiedzialna za sprawy międzynarodowe w SDP, Dorota Zielińska, przedstawiła działalność Stowarzyszenia w tym zakresie. Zaapelowała do dziennikarzy, którzy interesują się tą tematyką i znają języki obce, o współpracę. Wybrana problematyka księgowa dot. oddziałów SDP i ich współpracy z ZG SDP była tematem wystąpienia Doroty Hochedlinger, głównej księgowej SDP. Na spotkaniu przedstawiona została również działalność Fundacji Solidarności Dziennikarskiej, którą kieruje Małgorzata Przygoda. Na koniec uczestnicy spotkania mogli wysłuchać wykładu Roberta Kawałko, szefa Fundacji Polski Instytut Filantropii, eksperta fundraisingu. Przekonywał on, że fundraising może być także dla SDP istnym źródłem finansowania.