Wiktor Świetlik uczestniczył dziś w spotkaniu z dziennikarzami z Białorusi i Ukrainy. Odbyło się ono w ramach projektu „Niezależne media – doświadczenie Polski i Danii”. Bierze w nim udział 15 dziennikarzy z Białorusi i Ukrainy, którzy zaczynają wrześniową wizytę w Polsce od spotkań w Warszawie, a następnie odwiedzają redakcje prasy lokalnej. Drugi tydzień o podobnym scenariuszu stażyści spędzą w Danii.

Dyrektor CMWP opowiadał m.in. o pracy Centrum i zagrożeniach dla wolności słowa w naszym kraju.   

Projekt jest finansowany przez MSZ Polski i Danii.