CMWP SDP wyraża zaniepokojenie wnioskami o zakazie rozpowszechniania tekstów o Narodowym Banku Polskim w kontekście afery Komisji Nadzoru Finansowego i apeluje o szczególną rozwagę i poszanowanie zasady wolności słowa przy ich rozpatrywaniu. Zajmuje się nimi Sąd Okręgowy w Warszawie.

Narodowy Bank Polski złożył w Sądzie Okręgowym sześć wniosków o zabezpieczenie roszczeń procesowych, w których domaga się m.in. tymczasowego usunięcia artykułów prasowych na temat afery związanej z Komisją Nadzoru Finansowego.O sprawie poinformowała 30 XI b.r. Polską Agencję Prasową rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie. Wnioski złożone przez NBP obejmują zakaz rozpowszechniania wypowiedzi sugerujących, że prezes NBP Adam Glapiński uczestniczył w aferze KNF oraz postulują tymczasowe usunięcie artykułów prasowych dotyczących afery. Rzecznik nie podała, o które artykuły chodzi ani jakiej redakcji czy dziennikarzy dotyczą wnioski NBP. Podkreśliła, że wnioski wpłynęły do sądu w ciągu ostatnich kilku dni i nie zapadła jeszcze decyzja o podjęciu czynności.

CMWP SDP przypomina iż w sprawie o ochronę dóbr osobistych sąd może zabezpieczyć roszczenie wydając zakaz publikacji tylko wtedy, gdy nie sprzeciwia się temu ważny interes publiczny. Zakaz publikacji jest środkiem daleko idącym, który może godzić w wolność słowa i prasy, szczególnie jeśli stanie się precedensem, na który w przyszłości będą powoływać się inne sądy.  CMWP SDP apeluje o poszanowanie zasady wolności słowa w tej sprawie, a także  ze względu na rolę i wpływ wizerunku NBP na wszelkie aspekty życia publicznego w Polsce, CMWP SDP apeluje o szczególną rozwagę przy rozpoznawaniu w/opisanego wniosku NBP.

 

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

 

Michał Jaszewski

doradca prawny CMWP SDP

 

Warszawa, 5 grudnia 2018