Pan Mariusz Błaszczak

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Pan insp. Zbigniew Maj

Komendant Główny Policji

 

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Komendancie,

CMWP SDP pragnie wyrazić satysfakcję z powodu stanowczych kroków podjętych w ostatnim czasie, by wyjaśnić sprawę domniemanej nielegalnej inwigilacji dziennikarzy opisujących tak zwaną „aferę taśmową”. Równocześnie, zwracamy się do Panów o doprowadzenie do jak najszybszego ujawnienia szczegółów ww. działań, w tym przede wszystkim listy dziennikarzy, wobec których podejmowano nielegalne działania.

Liczymy także, na jak najszybsze zakończenie stosownych postępowań prawnych.

 

Wiktor Świetlik

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 

Mec. Artur Wdowczyk

Doradca Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP