W ostatni piątek 9 marca uczestniczyliśmy w debacie „Wolność słowa w mediach lokalnych”, którą zorganizowały w Olsztynie tamtejsze: oddział „Civitas Christiana” i Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II. Wśród organizatorów był także lokalny miesięcznik i portal „Debata”, którego sytuacji była poświęcona znaczna cześć dyskusji.

Redaktor Adam Socha z tegoż pisma zwrócił się w tym roku do CMWP SDP z prośbą o pomoc, w związku z procesem o naruszenie dóbr osobistych, jaki wytoczył jemu i „Debacie” miejscowy przedsiębiorca Andrzej Dowgiałło. Centrum wysłało do Sądu Okręgowego w Olsztynie list z naszym stanowiskiem w sprawie red. Sochy jako wyrażony w sprawie pogląd organizacji społecznej (art. 63 KPC) oraz delegowało na rozprawę, która odbyła się 31 stycznia b.r., obserwatorów (m.in. Panią Bożenę Ulewicz z olsztyńskiego SDP).  

Wśród panelistów obok Wiktora Świetlika znaleźli się także Bogdan Bachmura (wydawca „Debaty”), prof. Marek Sokołowski (medioznawca i socjolog UWM) oraz red. Grzegorza Szydłowskiego („Gazeta Wyborcza” Olsztyn). Moderatorem dyskusji był wspomniany red. Socha.