Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP  była jednym z prelegentów panelu dyskusyjnego na temat współczesnych zagrożeń wolności słowa w internecie, jaki  odbył się w ramach jednej z sesji roboczych konferencji  HDIM – Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego OBWE . Konferencja ta to największa w Europie coroczne wydarzenie  poświęcone prawom człowieka i demokracji.

W konferencji biorą  udział delegacje 57 państw OBWE, jej struktur i partnerów, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji międzynarodowych, w sumie około 1500 osób.  Polska jest w tym roku gospodarzem tej konferencji. Rozpoczęła się ona 16 września b.r.  i potrwa dwa tygodnie. Miejscem obrad jest Stadion Narodowy w Warszawie. W czasie sesji roboczych omawiane są takie  tematy jak wolność słowa, wolność mediów i informacji, demokracja na szczeblach narodowym, regionalnym i lokalnym.  Konferencję OBWE w Warszawie otworzył minister spraw zagranicznych  Jacek Czaputowicz, który  nawiązał w swoim wystąpieniu do znaczenia rocznicy  wyborów w Polsce z 4 czerwca 1989 roku.

Debatę o wolności słowa w internecie zorganizował Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, odbyła się ona 17 września, a  jej tytuł to : Freedom of Speech Online: Social Media and Modern Censorship? Obok dyr. Jolanty Hajdasz  uczestnikami dyskusji byli także: adw. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris, dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu Ordo Iuris, red. Paweł Lisicki, red. nacz. tygodnika Do Rzeczy, red. Cezary Krysztopa z Tygodnika Solidarność, red. Łukasz Karpiel z portalu Pch24.pl oraz red. Varro Vooglaid z Estonii.  Prawne środki ochrony wolności słowa w mediach społecznościowych na poziomie krajowym i międzynarodowym przedstawił adw. Tomasz Piotr Chudzinski z Instytutu Ordo Iuris

Uczestnicy omówili rosnący problem arbitralnego usuwania treści w mediach społecznościowych, równego dostępu do internetowych platform komunikacji i różnicowania zasięgu treści przez monopole w mediach społecznościowych  na podstawie analizy studium przypadku z Polski i innych krajów. Głównym tematem rozmowy były możliwe reakcje prawne w krajach OBWE, a także szanse rozwiązań prawnych, w tym na gruncie obowiązujących przepisów.

 

całość  debaty  Freedom of Speech Online: Social Media and Modern Censorship ? ( 17.września 2019)