Dziennikarka „Nowin Nyskich” Dominika Wolak została oskarżona o naruszenie miru domowego (art. 193 kk), za co grozi nawet do roku więzienia. Miało do tego dojść w przychodni weterynaryjnej „Milwet” w Nysie. Proces rozpoczął się w Sądzie Rejonowym w Nysie.

Oskarżenie już budzi kontrowersje. „Dziennikarka zasiadła na ławie oskarżonych dlatego, że wykonywała solidnie swoją pracę. W trakcie prowadzenia obowiązków służbowych została brutalnie zaatakowana” – twierdzi Danuta Wąsowicz-Hołota, redaktor naczelna „Nowin Nyskich”.

 

Do zajścia doszło podczas wizyty red. Wolak w przychodni w lipcu ub.r.  Badała wówczas warunki w jakich były przetrzymywane bezdomne koty. Gdy dziennikarka próbowała udokumentować stan znajdujących się tam zwierząt, została zmuszona do wyjścia przez personel placówki. Z relacji red. Wolak wynika, że była szarpana i popychana, jak również, że próbowano później zablokować opublikowanie przez nią artykułu prasowego na temat przychodni, co uniemożliwiłoby jej wykonywanie obowiązków zawodowych.

 

Sprawa trafiła do nyskiej policji, z zawiadomienia właścicielki przychodni. Podczas przesłuchania Dominika Wolak poinformowała funkcjonariuszy również o napaści podczas wykonywania obowiązków służbowych.

 

„Przestępstwa te policja zignorowała. Za to wnikliwie, przez prawie pół roku pod nadzorem prokuratury prowadziła dochodzenie przeciwko dziennikarce: wielogodzinne konfrontacje, przesłuchania” – kontynuuje red. Wąsowicz-Hołota.

 

Nyska policja postawiła red. Wolak zarzut z art. 193 kk tj. „naruszenia miru domowego”. Dziennikarka nie została jednak oskarżona o wtargnięcie do przychodni, ale o to że jej nie opuściła wbrew żądaniu osób uprawnionych.

 

Na pierwszej rozprawie (we wtorek 7 lutego br.) wyjaśnienia złożyły: właścicielka przychodni oraz dziennikarka. Przesłuchano też troje świadków.

 

Następnie posiedzenie zostało odroczone do 7 marca br. o godz. 9.00.

 

Przebieg rozprawy śledził obserwator z ramienia Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP oraz przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

 

CMWP SDP wydało stanowisko w sprawie: http://sdp.pl/informacje/13799,cmwp-sdp-w-sprawie-dziennikarki-oskarzonej-z-art-193-kk,1486388145 CMWP SDP uważa, że istnieją przesłanki do umorzenia postępowania, względnie uniewinnienia dziennikarki oraz oczekuje wszczęcia przez Policję postępowania karnego z urzędu pod kątem popełnienia przez osoby trzecie czynu przestępnego z art. 43 Prawa prasowego, tj. użycia przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia dziennikarza do zaniechania interwencji prasowej”.

 

Źródło: CMWP SDP, „Nowiny Nyskie”

 

PW