W poniedziałek (07.03.) przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa z powództwa spółki Ciech S.A. przeciwko Antoniemu Trzmielowi, Telewizji Republika S.A., Tomaszowi Terlikowskiemu, Cezaremu Gmyzowi, Anicie Gargas o ochronę dóbr osobistych. Powodem wytoczenia procesu były publikacje dotyczące kupna akcji spółki przez KI Chemistry.

Na rozprawę sąd wezwał czterech świadków – Mariusza Nowaka, Tomasza Wróblewskiego. Marka Falentę oraz Konrada Lassotę. Ostatecznie zeznania złożył tylko jeden z nich – Mariusz Nowak – ekonomista, członek rady nadzorczej Ciech S.A. Na posiedzeniu sąd postanowił także przeprowadzić dowód ze spornych audycji telewizyjnych, nakazując ich odtworzenie.

Następnie sąd zadecydował o odroczeniu rozprawy do dnia 4 lipca 2016 r., godz. 11:00, sala 215.

Już wcześniej Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w całości zażalenie spółki Ciech S.A. w zakresie wniosku o zabezpieczenie powództwa –http://telewizjarepublika.pl/sad-oddalil-zazalenie-ciechu-dziennikarze-telewizji-republika-quotnie-naruszyli-dobrego-imienia-spolkiquot,24104.html

CMWP SDP monitoruje proces.