Sąd Rejonowy w Nysie uniewinnił Dominikę Wolak – dziennikarkę „Nowin Nyskich” od zarzutu naruszenia miru domowego przychodni weterynaryjnej „Milwet” (art. 193 k.k.). W sprawie interweniowało CMWP SDP, wskazując m.in., że Nie ulega wątpliwości, iż dziennikarka działała w ramach wykonywanego zawodu i w interesie społecznym, bowiem tego rodzaju sprawy z założenia są przedmiotem zainteresowania społeczności lokalnej.

Do tej argumentacji przychylił się sąd, który zwrócił uwagę, że wizyta red. Wolak w przychodni miała ścisły związek z wykonywaniem obowiązków dziennikarskich, a dziennikarz w takiej sytuacji podlega szczególnej ochronie, gdyż działa w interesie obywateli.

Do zajścia, które stało się przyczyną procesu doszło podczas wizyty red. Wolak w przychodni w lipcu ub.r.  Badała wówczas warunki w jakich były przetrzymywane bezdomne koty. Gdy dziennikarka próbowała udokumentować stan znajdujących się tam zwierząt, została zmuszona do wyjścia przez personel placówki. Z relacji red. Wolak wynika, że była szarpana i popychana, jak również, że próbowano później zablokować opublikowanie przez nią artykułu prasowego na temat przychodni, co uniemożliwiłoby jej wykonywanie obowiązków zawodowych. Ostatecznie to jednak Dorocie Wolak nyska policja postawiła zarzut z art. 193 kk tj. „naruszenia miru domowego”. 

Dla sądu istotne było, że dziennikarka po skończeniu dyskusji z właścicielką przychodni sama opuściła placówkę.

Wyrok jest nieprawomocny.

Oprócz obserwatora z ramienia CMWP SDP proces monitorował również przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Stanowisko CMWP SDP zostało także wysłane do Prokuratury Rejonowej w Nysie, która właśnie w odpowiedzi poinformowała, że „nadzoruje dochodzenie o czyn z art. 44 ust 1 ustawy prawo  prasowe (utrudnianie lub tłumienie krytyki prasowej – Przyp. Red.), popełniony na szkodę Dominiki Wolak. Postępowanie zostało wszczęte 26 stycznia 2017 r., na chwilę obecną postępowanie toczy się w sprawie, nikomu nie przedstawiono zarzutów”. Stanowisko CMWP SDP zostało włączone w poczet materiału dowodowego.

Pełna treść stanowiska – http://sdp.pl/informacje/13799,cmwp-sdp-w-sprawie-dziennikarki-oskarzonej-z-art-193-kk,1486388145

PW