W piątek 9 grudnia br. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie odbył się pierwsza rozprawa apelacyjna od wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z 04.08.2016 r. Apelację od wyroku wniósł red. Paweł Gąsiorski, który w I instancji został uznany winnym popełnienia przestępstwa z art. 212 – pomówienia oskarżyciela prywatnego Dariusza Wojciechowskiego – sekretarza gminy Blachownia poprzez zamieszczenie w dn. 2 marca 2016 r. artykułu pod tytułem „Dziwny zbieg okoliczności” na portalu www.gminablachownia.pl . Wobec dziennikarza orzeczono wówczas środek karny w postaci nawiązki w kwocie 5 tys. zł na rzecz Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, a także zwrot kosztów procesowych.  

Na piątkowej rozprawie sąd zamknął przewód sądowy i oddał głos stronom. Wcześniej pokrzywdzony wniósł, aby rozprawa odbywała się jawnie, do czego przychylił się sąd. Rozprawę oprócz przedstawiciela CMWP SDP obserwowali także przedstawiciele mediów.  

Wyrok w sprawie zostanie ogłoszony 20 grudnia br. o godz. 12:00, sala nr 51.

CMWP SDP monitoruje proces na prośbę dziennikarza.  

 

PW