2 marca br. zapadnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie wyrok w procesie o ochronę dóbr osobistych, jaki Kulczyk Investments S.A. oraz Jan Kulczyk (po jego śmierci Sebastian i Dominika Kulczyk – modyfikacja powództwa) wytoczyli Bronisławowi Wildsteinowi.

Dziennikarz został pozwany, jako redaktor naczelny Telewizji Republika za opublikowanie materiału telewizyjnego autorstwa Bartłomieja Graczaka pt. „Naciski Kulczyka” (z 2 lipca 2014 r. – na antenie Telewizji Republika oraz za pośrednictwem portalu www.telewizjarepublika.pl), w którym przedstawiono informację dotyczącą afery taśmowej,  zainteresowania Jana Kulczyka nabyciem akcji Ciech S.A. oraz rzekomego wpływania na tygodnik „Wprost”, by ten nie publikował taśm na których jest Kulczyk. Wraz z Wildsteinem pozwani zostali: autor materiału, Antoni Trzmiel i TV Republika. W kwietniu 2016 r. zawarli jednak ze stroną powodową ugodę pozasądową (zobowiązali się do przeproszenia powoda). Wobec powyższego jedynym pozwanym pozostał Bronisław Wildstein.

Na rozprawie w dn. 16 lutego br. sąd zamknął rozprawę sądową. Wcześniej zarządził odtworzenie nagrań m.in. spornego materiału oraz dowód z przesłuchania stron. Bronisław Wildstein zeznał, że nie oglądał spornego materiału przed emisją, nie uczestniczył w jego powstawaniu. Tłumaczył, że nie zawarł ugody ze stroną powodową, gdyż jego zdaniem sporny materiał jest rzetelny. Na koniec sąd oddał głos stronom.

Powodowie żądają od Bronisława Wildsteina przeprosin w prasie oraz na antenie TV Republika spółki Kulczyk Investments za naruszenie dóbr osobistych oraz tytułem zadośćuczynienia wpłacenia w sumie kwoty 400.000 zł na cel charytatywny.

Ogłoszenie wyroku nastąpi 02 marca 2017 r., o godz. 15:00, w sali 213.

CMWP SDP monitoruje proces na prośbę dziennikarza.

 

PW