W poniedziałek (22.02.) przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa w procesie z powództwa Kulczyk Investments S.A. przeciwko Antoniemu Trzmielowi, Telewizji Republika S.A., Tomaszowi Terlikowskiemu, Cezaremu Gmyzowi, Anicie Gargas o ochronę dóbr osobistych. Powodem wytoczenia procesu były publikacje dotyczące prywatyzacji spółki Ciech.

Na rozprawie strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie. Następnie zeznawało dwóch świadków: Marta Wysocka–Antonsen – rzecznik i Dyrektor Komunikacji Kulczyk Investments oraz Jarosław Sroka – członek zarządu Kulczyk Holding. Potem sąd postanowił odtworzyć nagrania z TV Republika z dn. 11.02.2015 r. oraz 18.02.2015 r., zwierające sporne treści.

Sąd wyznaczył dwa kolejne terminy rozpraw: 16 czerwca 2016 r., godz. 10:00, sala 210 oraz 29 czerwca 2016 r., godz. 12:00, sala 213.

Równocześnie toczy się proces o ochronę dóbr osobistych wytoczony Antoniemu Trzmielowi, Telewizji Republika S.A., Tomaszowi Terlikowskiemu, Cezaremu Gmyzowi, Anicie Gargas przez Ciech S.A.

CMWP SDP monitoruje proces.