25 listopada br. przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa w procesie z powództwa Kulczyk Investments S.A., Dominika Kulczyk, Sebastian Kulczyk przeciwko Antoniemu Trzmielowi, Telewizji Republika S.A., Tomaszowi Terlikowskiemu, Cezaremu Gmyzowi, Anicie Gargas o ochronę dóbr osobistych. Powodem wytoczenia procesu były publikacje dotyczące prywatyzacji spółki Ciech.

Na rozprawie nie stawili się powodowie Dominika i Sebastian Kulczyk. Ich pełnomocnik wniósł o pominięcie dowodu w postaci ich zeznań. W ich imieniu występował członek zarządu Kulczyk Investments, Marcin Nowak.

Ze strony pozwanej na sali obecny był tylko pełnomocnik pozwanych.

Sąd przeprowadził dowód z zeznań świadków – Marcina Nowaka oraz funkcjonariusza CBA Jarosława Wojtyckiego.

Następnie sąd postanowił odroczyć rozprawę do dnia 20.03.2017 roku, godz. 10.00, sala nr 213.

Piątkową rozprawę w imieniu CMWP SDP obserwowała Magdalena Podniesińska.