Dziś przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa w procesie o naruszenie dóbr osobistych, jaki wytoczył Rafałowi Ziemkiewiczowi Adam Michnik.

Redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” poczuł się urażony twierdzeniem, że terroryzuje pozwami sądowymi swoich oponentów. Chodzi o słowa z felietonu Ziemkiewicza, zamieszczonego w „Gazecie Polskiej” w 2012 r.

Wcześniej sąd I instancji oddalił w całości powództwo Michnika. Ten wniósł apelację od wyroku.

Na dzisiejszej rozprawie swoje mowy wygłosili pełnomocnicy stron, w tym reprezentujący Ziemkiewicza Artur Wdowczyk – doradca CMWP SDP. Wniósł on o oddalenie apelacji.

Wyrok zostanie ogłoszony 19 grudnia o godz. 13:15 w sali nr 2.

CMWP monitoruje proces.

PW