W reakcji na pytania dziennikarskie i informacje prasowe o tym, iż Piotr Wacowski, operator TVN i współautor reportażu „Superwizjera” TVN  pt. „Polscy neonaziści”, czyli tzw. „urodzin Hitlera” otrzymał  od funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pismo z wezwaniem do prokuratury, a w piśmie tym  zawarto zarzut o propagowanie nazizmu, CMWP SDP informuje, że  na tym etapie śledztwa nie zamierza komentować pracy organów śledczych, które wykonują swoje ustawowe obowiązki.

W opinii CMWP SDP ujawnienie wszelkich okoliczności powstania i emisji reportażu magazynu „Superwizjer” telewizji TVN jest niezwykle istotne ze względu na społeczny odbiór oraz oddziaływanie tej audycji na opinię publiczną, zarówno w Polsce, jak i za granicą, dlatego do działań organów śledczych w tej konkretnej sprawie podchodzimy z cierpliwością i bez emocji, czekamy na rezultaty i ustalenia śledztwa. W ocenie CMWP SDP ujawniony przez prasę sposób wykonywania obowiązków dziennikarskich przez p. Wacowskiego w tej konkretnej sprawie może budzić wątpliwości na temat etycznej strony stosowanych przez niego metod pracy i będącej m.in. ich skutkiem dyskusyjnej jakości zebranego materiału dziennikarskiego.  Przypominamy jednocześnie , iż zwróciliśmy się do Prokuratury w Gliwicach z wnioskiem o dostęp do materiałów z tego śledztwa.

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

Warszawa 25.11.18