11 września red. Jakub Mejer, dziennikarz portalu press.pl, zwrócił się do CMWP SDP z prośbą o komentarz w sprawie kary, jaką otrzymał fotoreporter Agencji Forum Rafał Wojtal od Lasów Państwowych ? jest to przed sądowe polecenie zapłaty ponad 5 tys. zł, dokładnie takie samo jak aktywiści, którzy blokowali pracę leśników w Puszczy Białowieskiej. Sprawa jest opisana na facebooku p. Rafała Wojtala. Dziennikarz press.pl zapytał, co CMWP SDP sądzi o takiej sytuacji, gdy dziennikarz wykonujący swoją pracę jest traktowany jak protestujący? Jak opisał – Lasy Państwowe argumentują, że była specjalna strefa dla mediów i tam powinni przebywać dziennikarze, a spisywani byli wtedy, kiedy przebywali w miejscu niebezpiecznym, gdzie trwała wycinka. I potem do spisanych, bez względu czy byli dziennikarzami czy protestującymi, zostały wysłane wezwania do zapłaty. Fotoreporterzy argumentują, że nie mogą swojej pracy wykonywać w specjalnej strefie dla mediów – bo nie są w stanie stamtąd dokumentować wydarzenia. ODPOWIEDŹ CMWP SDP : Sprawę znam zbyt powierzchownie, by wypowiedzieć się jednoznacznie po jednej stronie tego sporu. Niestety, jeśli wykonując swoją pracę dziennikarz (czy fotoreporter) złamie przepisy, czy zasady ustalone przez organizatora wydarzenia, czy właściciela terenu, na którym wykonuje pracę, szczególnie, jeśli przy tym naraża swoje życie, lub zdrowie, a przez to dezorganizuje funkcjonowanie opisywanego przez siebie podmiotu, to on sam, a przede wszystkim redakcja, dla której w danej chwili pracuje, musi się liczyć z negatywnymi konsekwencjami łamania tych zasad. Konsekwencje te powinny być jednak adekwatne do „winy” i w mojej ocenie zawsze należy brać pod uwagę to, że dziennikarz(fotoreporter) działa w dobrej wierze, w interesie swoich odbiorców zbierając informacje. Stawianie go na równi z protestującymi osobami, które świadomie stosują prowokacyjne metody działania jest nadużyciem, a kara finansowa, o której Pan pisze, jest niewspółmiernie duża w stosunku do dziennikarskiego przewinienia. CMWP SDP przypomina, że udziela bezpłatnej pomocy prawnej dziennikarzom ( i fotoreporterom) m.in. w takiej i podobnych sytuacjach. Osoba, która chce z takiej pomocy skorzystać, musi się tylko zwrócić do nas osobiście, np. mailem na adres : [email protected]

dr Jolanta Hajdasz
dyr. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP