Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Joanna Strzemieczna – Rozen, dyrektor TVP3 Gdańsk została pozwana przez Henryka Jezierskiego, dziennikarza wydawnictw motoryzacyjnych. Przyczyną pozwu jest materiał informacyjny wyemitowany 27 stycznia 2017 r. w TVP3 Gdańsk dotyczący wyborów członków do Rady Programowej TVP 3  w Gdańsku oraz gdańskiego oddziału Polskiego Radia. W materiale tym znalazły się oparte na publikacji IPN informacje o domniemanej współpracy p. Henryka Jezierskiego ze Służbą Bezpieczeństwa PRL oraz to, iż kandydował do Rady Programowej nie mając poparcia organizacji (Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy) na którą się powoływał. W październiku 2019 r. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, działając jako amicus curiae, objęło niniejszą sprawę monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela. W imieniu CMWP SDP rozprawy obserwuje red. Maria Giedz.

Henryk Jezierski zarzuca pozwanej użycie sformułowań, które, jak twierdzi, naruszają jego dobra osobiste. Twierdzi, iż pozwana naciskała na szybkie opublikowanie materiału opracowanego w redakcji informacji lokalnych w TVP 3 Gdańsk. Uważa też, że pozwana dopuściła się kłamstwa, publikując materiał na jego temat i cytując w nim dokumenty IPN oraz wypowiedzi jednego z pracowników naukowych  gdańskiego oddziału IPN. Z dokumentów tych, zdaniem Henryka Jezierskiego nie wynika, aby był tajnym współpracownikiem SB.

11 października b.r. odbyła się kolejna rozptawa w tej sprawie. Prowadził ją sędzia Piotr Kowalski. Na rozprawę stawiła się strona powodowa – Henryk Jezierski wraz z pełnomocnikiem, mec. Małgorzatą Jezierską-Wojdak. Pozwana Joanna Strzemieczna – Rozen z powodu choroby nie mogła uczestniczyć w rozprawie, o czym poinformował jej pełnomocnik Wenanty Plichta. Wniósł on o odroczenie rozprawy. Sprzeciwiła się temu Jezierska-Wojdak, pełnomocnik Jezierskiego. Sąd oddalił sprzeciw. Jednocześnie poinformował zebranych, że do akt sprawy zostało dołączone zawiadomienie Centrum Monitoringu Wolności Prasy i odczytał treść tego zawiadomienia. Przed zakończeniem rozprawy sędzia zadał kilka pytań. Jedno z nich, skierowane do mecenasa Wenantego Plichty, dotyczyło funkcji pełnionej przez Joannę Strzemieczną – Rozen w okresie przygotowywania i emitowania materiału informacyjnego w TVP3. Wenanty Plichta wyjaśnił, że Joanna Strzemieczna – Rozen jest dyrektorem TVP S.A. w Gdańsku oraz jest redaktorem naczelnym TVP3 Gdańsk. Tę funkcję pełni od roku 2016. Jednocześnie sędzia zobowiązał pełnomocnika Strzemiecznej – Rozen do dołączenia do akt zwolnienia lekarskiego pozwanej. Na koniec sędzia poinformował strony, że do akt wpłynęły materiały z IPN informujące, że Henryk Jezierski nie był pracownikiem Służb Bezpieczeństwa.

Kolejna rozprawa odbędzie się 3 grudnia 2019 r.

Tekst i zdjęcia : Maria Giedz