W związku z postępowaniem odwoławczym od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku – II Wydział Karny  w sprawie przeciwko red. Krzysztofowi Załuskiemu, Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zawiadamia o objęciu niniejszej sprawy monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela, szczególnie w zakresie wolności słowa i prasy. Rozprawa apelacyjna zaplanowana jest na 3 kwietnia b.r. 

7 stycznia 2018 r. na portalu www.sdp.pl został opublikowany artykuł autorstwa red. Krzysztofa Załuskiego p.t. „Układ trójmiejski kontra repolonizacja”. Powyższy materiał prasowy stał się przyczyną wniesienia przeciwko niemu aktu oskarżenia, a następnie skazania wyrokiem karnym z art. 212 kk. Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku  II Wydział Karny uznał dziennikarza za winnego zniesławienia Henryka Jezierskiego i wymierzył mu karę stu stawek dziennych grzywny w wysokości 20 zł dziennie, czyli  2000 zł, a ponadto orzekł wobec dziennikarza na rzecz oskarżyciela nawiązkę w wysokości 7000 zł. Sąd zasądził także od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 200 zł tytułem opłaty, a także na rzecz oskarżyciela prywatnego Henryka Jezierskiego kwotę 300 zł tytułem zwrotu kwoty zryczałtowanych  wydatków w sprawie. Zarówno oskarżony red. Krzysztof Załuski, jak i skarżący go Henryk Jezierski złożyli apelację od tego wyroku.

CMWP SDP wspiera red. Krzysztofa Załuskiego w tym procesie i w związku z tym prześle do Sądu opinię amicus curiae.