CMWP SDP informuje , iż w związku z aktem oskarżenia z art. 212 § 2 k.k. wniesionym przeciwko red.Grzegorzowi Kosińskiemu obejmuje jego sprawę monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela, szczególnie w zakresie wolności słowa
i prasy. Sprawa toczyć się będzie przed Sądem Rejonowym w Jastrzębiu – Zdroju.

Grzegorz Kosiński jest wydawcą i redaktorem naczelnym portalu internetowego http://czarna-owieczka.pl/ . Jego portal specjalizuje się m. in. w kwestiach związanych
z miastem Jastrzębie – Zdrój, aczkolwiek porusza również wątki dotyczące zagadnień ogólnopolskich. W lipcu 2018 r. na łamach tego portalu red. G. Kosiński odniósł się do wizyty Grzegorza Matusiaka – posła „Prawa i Sprawiedliwości” w Czarnogórze, gdzie w/w poseł spotkał się m. in. z ministrem kultury tego państwa. W związku z powyższym dziennikarz skrytykował osobę polskiego polityka. Wskutek opublikowanego artykułu (a w zasadzie notki prasowej) poseł G. Matusiak wystąpił przeciwko red. G. Kosińskiemu z powołanym na wstępie aktem oskarżenia. Według oceny CMWP, w niniejszej sprawie zachodzi istotne zagrożenie naruszenia praw p. G. Kosińskiego, w tym w zakresie wolności słowa i prasy, co odpowiada zadaniom realizowanym przez Centrum. W związku z powyższym CMWP rozważa przedstawienie opinii w charakterze amicus curiae, która stanowi formułę wyrażenia przez organizację pozarządową opinii jako tzw. „opinii przyjaciela sądu”, gdy jest to uzasadnione celami tej organizacji oraz potrzebą ochrony istotnych dóbr chronionych prawem, w tym konstytucyjnych praw i wolności. Na obecnym etapie CMWP prowadzi monitoring sprawy, zgodnie z przepisami prawa oraz ze wskazanymi wyżej celami i kryteriami.