W związku z pozwem o ochronę dóbr osobistych wniesionym przez Donalda Tuska przeciwko Niezależnemu Wydawnictwu Polskiemu sp. z o.o. oraz Tomaszowi Sakiewiczowi, Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zawiadamia o objęciu niniejszej sprawy monitoringiem
pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela w zakresie wolności słowa. Przedmiotem sporu jest okładka  „Gazety Polskiej” z lipca ub.r. , na której zdaniem pozwanego opublikowano jego wizerunek „w sposób bezpodstawnie sugerujący wrogą, nawiązującą do neonazistowskiej propagandy”  jego postawę wobec obywateli Polski. Donald Tusk domaga się publikacji wielokrotnych przeprosin na łamach mediów tradycyjnych i społecznościowych oraz po 100 tysięcy złotych odszkodowania zarówno od red. Sakiewicza, jak i pozwanego wydawnictwa.

Według oceny CMWP w niniejszym postępowaniu zachodzi zagrożenie naruszenia praw obywatelskich red. Tomasza Sakiewicza. W związku z powyższym CMWP podjęło monitoring sprawy w ramach przepisów prawa, co jest uzasadnione celami realizowanymi przez Centrum oraz potrzebą ochrony istotnych dóbr chronionych prawem, w tym konstytucyjnych praw i wolności.