CMWP SDP z uwagą będzie przyglądać się serii procesów o ochronę dóbr osobistych wytoczonych Piotrowi Paszkowskiemu – redaktorowi naczelnemu portali internetowych „MojaOlesnica.pl” i „TerazOlesnica.pl”. Nasz niepokój wzbudza fakt równoczesnego złożenia przeciwko red. Paszkowskiemu kilku pozwów cywilnych, co może wywołać tzw. tzw. chilling effect („efekt mrożący”), zniechęcając do zajmowania krytycznego stanowiska wobec działalności osób publicznych, a nawet zagrozić bytowi mediów reprezentowanych przez red. Paszkowskiego. Nie rozstrzygając o racjach w tych sporach, zachęcamy także kolegów dziennikarzy do zainteresowania się sprawą, gdyż może być ona istotna z perspektywy wolności słowa.

Wiktor Świetlik,

 Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 Apl. adw. Michał Jaszewski

Doradca prawny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich