Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko krzywdzącej dla Polski ocenie stanu wolności mediów w 2019 r. zawartej w raporcie organizacji „Reporterzy bez Granic”. Raport został opublikowany 16 kwietnia b.r. Według niego poziom wolności mediów w naszym kraju jest obecnie najniższy od dekady, a Polska została sklasyfikowana na 59 miejscu (na 180 ocenianych państw) i od czterech lat systematycznie jest w tym rankingu umieszczana coraz niżej. W 2016 roku spadła z 18. na 47. miejsce, rok później na 54., w 2018 na 58, a obecnie będąc na 59 miejscu wg autorów „Raportu” nadal znajduje się „w grupie państw, w których występują wyraźne problemy z poszanowaniem wolności prasy”. Jest to ocena krzywdząca. System prasowy w Polsce zabezpiecza wolność mediów w sposób wystarczający i analogiczny jak w krajach o ugruntowanej demokracji. Spadek Polski w ogólnoświatowym rankingu wolności mediów aż o 41 miejsc w stosunku do „Raportu” z roku 2015 r. w ocenie CMWP SDP jest niezrozumiały i nieuzasadniony.

W komentarzu do tegorocznego obniżenia miejsca Polski w rankingu zwrócono uwagę przede wszystkim na „działania prawne przedstawicieli władzy wobec niezależnych mediów”, czego jedynym przywołanym przykładem jest skierowanie przez p. Jarosława Kaczyńskiego, prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość doniesienia do prokuratury o możliwości popełnieniu przestępstwa zniesławienia przez „Gazetę Wyborczą” (polityk domaga się przeprosin za treści naruszające jego dobre imię w publikacjach o jego rozmowach z austriackim biznesmenem G. Birgfellnerem). Ponadto przedstawiciele Reporterów bez Granic stwierdzili, że nic nie powstrzymuje obecnych władz naszego kraju od tego, by uczynić media ponownie polskimi, ale nie wyjaśniono, o jakie działania chodzi, ani na czym miałaby polegać ich ewentualna naganność. Powtórzono także hipotezy o tym, iż media publiczne został przemianowane na narodowe i przekształcone w tubę propagandy rządowej, a ich nowi dyrektorzy nie akceptują przeciwnych poglądów ani bezstronności u dziennikarzy (bez  żadnego uzasadniania tak radykalnej tezy) oraz przypomniano, iż przypisywano TVP SA, że swoją mową nienawiści wobec prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza przyczyniła się do jego śmierci (przeciwko temu protestowało m.in. CMWP SDP – oświadczenie z 25.01.19 r.) Ponadto w „Raporcie” zaznaczono, że na początku br. przed siedzibami TVP Info oraz oddziałów regionalnych TVP organizowano demonstracje w tej sprawie, ale nie wspomniano przy tym o atakach na pracowników TVP, m.in. na red. Magdalenę Ogórek, czy red. Michała Rachonia.

W raporcie nie uwzględniono w ogóle opinii zaprzeczających stawianej przez Reporterów bez Granic niskiej ocenie stanu wolności mediów w Polsce, co pozwala stwierdzić, iż w odniesieniu do naszego kraju raport ten ma charakter ideologiczny, a nie merytoryczny. Dlatego CMWP SDP apeluje do dziennikarzy o ostrożność i rzetelność przy cytowaniu wniosków zawartych w tym Raporcie oraz przestrzega przed ich uogólnianiem w mediach ze względu niewielki i subiektywnie wyselekcjonowany materiał badawczy, jaki poddano analizie oraz brak obiektywizmu przy jego ocenie.

Reporterzy bez Granic ( fr. Reporters Sans Frontières, RSF, ang. Reporters Without Borders, RWB) to międzynarodowa organizacja pozarządowa  monitorująca wolność prasy na całym świecie, założona we Francji w 1985 r. Ranking wolności prasy jest przygotowywany przez nią od 2002 roku. Aktualnie opiera się na analizie ankiet wysyłanych do wybranych przez RWB przedstawicieli mediów w 180 krajach wymienionych w rankingu. Nie ma wśród nich przedstawicieli najliczniejszej i najstarszej organizacji dziennikarzy w Polsce – Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ani przedstawiciela Centrum Monitoringu Wolności Prasy, organu SDP, którego zadaniem jest m.in. publiczne zajmowanie stanowiska i udzielanie pomocy dziennikarzom  w przypadkach zagrożenia wolności słowa.

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

 

Warszawa, 23 kwietnia 2019 r.