Kierownictwo koncernu Agora zwróciło się do działającego w spółce związku zawodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z szefem NSZZ „Solidarność” Agory i Inforadia Wojciechem Orlińskim bez okresu wypowiedzenia. Jednym z powodów ma być m.in. „straszenie pracowników zwolnieniami grupowymi” – wynika z informacji portalu Wirtualnemedia.pl. Dziennikarka tego portalu, red. Nikola Bochyńska  zwróciła się do CMWP SDP  z prośbą o komentarz Centrum w tej sprawie . Poniżej zamieszczamy stanowisko CMWP SDP przesłane  do redakcji Wirtualnych mediów  6 października  b.r.  

Szanowna Pani Redaktor,

Sprawę znam na razie jedynie z opisu na Państwa portalu, ale wygląda ona na bardzo poważną –  groźba  rozwiązania umowy o pracę dla szefa związków zawodowych bez okresu wypowiedzenia to drastyczne naruszenia praw pracowniczych, w oczywisty sposób ma prewencyjnie uciszyć dziennikarzy, którzy ośmieliliby się ujawnić mechanizm zwolnień z pracy prowadzonych w „Gazecie” w taki sposób, by uniknąć zwolnień grupowych.
To bardzo niepokojące zjawisko, wszyscy wiemy, jak trudno o stałe zatrudnienie i zabezpieczenie socjalne w dziennikarstwie, więc tym bardziej konieczne jest przestrzeganie wszelkich procedur przy zwalnianiu z pracy, by jak najbardziej złagodzić jego negatywne skutki. Wstyd, jeśli firma tak bogata i mająca tak duże przychody jak Agora, chce robić oszczędności kosztem pracowników. To dobrze świadczy o red. Orlińskim, że starał się pomóc pracownikom swojej redakcji, by  z dnia na dzień nie znaleźli się bez środków do życia . Próba jego zwolnienia pokazuje także, że miał rację, że faktycznie ujawnił prawdziwe zamiary pracodawcy. Oczywiście, że
CMWP SDP będzie protestować, gdyby doszło do jego zwolnienia z pracy z opisanych przez Państwa portal powodów.
Zapewniam także, że CMWP SDP udziela nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim dziennikarzom , którzy się do nas zwrócą z prośbą o pomoc bez względu na przynależność do naszego Stowarzyszenia, jeśli w tej sytuacji skontaktują się z nami dziennikarze zagrożeni zwolnieniami, będziemy ich wspierać. Nie kwestionuję oczywiście prawa każdego pracodawcy do prowadzenia własnej polityki kadrowej, ale musi się to odbywać z poszanowaniem prawa i zabezpieczeniem socjalnym dla zwalnianych z pracy dziennikarzy.
Z poważaniem
dr Jolanta Hajdasz, dyr. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP
zmiana decyzji Agory  – wg  Wirtualnych mediów Agora – pod naciskiem – odstąpiła od zamiaru wyrzucenia z pracy szefa związkowców, informacja z 14.10.20 r. :