Polsce potrzebna jest konstytucja na miarę rzeczywistości XXI w. – powiedział prezydent Polski Andrzej Duda na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie 26 kwietnia odbył się kongres „Wspólnie o konstytucji na Narodowym”. Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP SDP wzięła udział w Kongresie.

Prezydent Polski Andrzej Duda w czasie kongresu „Wspólnie o konstytucji na Narodowym” ogłosił zakończenie pierwszego etapu debaty przedreferendalnej. Powiedział, że w ramach tego etapu zebrane zostały setki ankiet konstytucyjnych, w których Polacy potwierdzili, że chcą zmiany konstytucji, a wcześniej udziału w referendum na ten temat. Jak podkreślał w swoim wystąpieniu Andrzej Duda, w roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości Polacy powinni mieć poczucie, że mogą w pełni suwerennie kształtować swoją przyszłość. Prezydent Polski wskazał też na kwestie, które mogłyby być przedmiotem pytań referendalnych.

– Na przykład pytania o możliwość inicjowania ogólnokrajowego referendum, zatwierdzającego ustawy, które dotyczyłyby materii konstytucyjnej, np. w sprawie zmiany waluty, systemu rent i emerytur, oświaty, publicznego szkolnictwa wyższego czy systemu ochrony zdrowia; np. o potrzebę uzupełnienia – wyrażonej w art. 9 obecnej konstytucji – zasady respektowania zobowiązań prawno-międzynarodowych Rzeczpospolitej o odniesienie europejskie oraz potwierdzenie nadrzędności konstytucji w złożonym systemie prawa – powiedział Andrzej Duda.

Poparcie dla działań Prezydenta w sprawie uchwalenia nowej Konstytucji wyraził uczestniczący w Kongresie Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”. W Kongresie wzięła także udział Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. W ramach kongresu odbyły się cztery panele tematyczne: „Młodzi i przyszłość”, „Wieś, rolnictwo, zrównoważony rozwój”, „Samorząd i społeczeństwo obywatelskie” oraz „Gospodarka i praca”. Otwarta została też wystawa „Wspólnie o konstytucji”.

Prezydent Andrzej Duda ogłosił inicjatywę referendum ws. zmian w konstytucji 3 maja ubiegłego roku. Zaproponował też termin przeprowadzenia plebiscytu: 11 listopada albo 10 i 11 listopada.

 

Wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy jest tu :

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,411,wystapienie-na-kongresie-wspolnie-o-konstytucji-na-narodowym.html