CMWP SDP stanowczo protestuje przeciwko przypisywaniu Radiu Maryja i Telewizji Trwam tzw. „mowy nienawiści” rozumianej jako używanie języka publikacji medialnej w celu rozbudzenia, rozpowszechniania czy usprawiedliwiania nienawiści i dyskryminacji, jak również przemocy wobec konkretnych osób, grup osób, przedstawicieli mniejszości czy jakiegokolwiek innego podmiotu będącego podmiotem danej wypowiedzi.  Przypisywanie publikacjom w w/w środkach masowego komunikowania cech tzw. „mowy nienawiści” jest skandalicznym nadużyciem i świadczy o nieznajomości treści programów obu stacji jak i chęci deprecjonowania i niszczenia ich wiarygodności ze względu na głoszone w tych mediach wartości i sposób przedstawiania rzeczywistości. Takie działanie niszczy wolność słowa i nigdy nie powinno mieć miejsca. CMWP SDP zapowiada, iż będzie wspierać działania Radia Maryja i Telewizji Trwam służące ochronie ich dobrego imienia i walkę z kłamstwami i pomówieniami na ten temat.

 

dr Jolanta Hajdasz

dyrektor CMWP SDP

 

Warszawa, 25 stycznia 2019 r.