CMWP SDP z oburzeniem przyjmuje wydany w trybie wyborczym wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, zgodnie z którym dziennikarz Cezary Gmyz ma zakaz rozpowszechniania oraz nakaz sprostowania informacji o kandydacie Koalicji Obywatelskiej p. Krzysztofie Brejzie. W tym postępowaniu Sąd nie uwzględnił żadnego ze zgłoszonych przez dziennikarza wniosków dowodowych, ani przesłuchał żadnego ze wskazanych przez niego świadków. W ocenie CMWP SDP ta decyzja oraz czas i tryb jej podejmowania naruszają fundamentalną dla ustroju demokratycznego zasadę wolności słowa, ponieważ zmuszają dziennikarza do publicznego sprostowania informacji w sytuacji, gdy uniemożliwiono mu przedstawienie argumentów uzasadniających jego wcześniej opublikowaną opinię na sporny temat, którą zgodnie z wykonywanym przez siebie zawodem przedstawił opinii publicznej. Zgodnie z decyzją Sądu red. Cezary Gmyz powinien także opublikować w/w sprostowanie w ogólnopolskiej telewizji, co jest wyjątkowo dokuczliwą dla każdego dziennikarza dodatkową karą finansową.

Ze względu na sposób procedowania oraz brak możliwości przedstawienia uzasadnienia swoich racji przez dziennikarza, orzeczenie to zawiera także element dodatkowy tzn. ma na celu zniechęcanie także innych dziennikarzy do przedstawiania w postaci wypowiedzi publicystycznej istotnego, wymagającego publicznego wyjaśnienia problemu, jakim są zawsze zarzuty dotyczące osoby pełniącej ważną funkcję w społeczeństwie, jaką z całą pewnością jest poseł, czy kandydat do Senatu. CMWP SDP pragnie podkreślić, że zarówno na gruncie prawa krajowego jak i międzynarodowego wolność słowa i prasy stanowią podstawowe swobody i wartości, do których ochrony obowiązane są wszystkie organy państwowe. Opisana praktyka sądowa budzi więc zdumienie, nie sposób bowiem przyjąć, by wskazane wyżej orzeczenie miało się przyczynić do wzmocnienia demokracji czy respektowania zasady wolności słowa.

26 września w programie „Minęła 20” na antenie TVP Info Cezary Gmyz komentował sprawę profilu Sok z Buraka i jego rzekomych powiązań z politykami Platformy Obywatelskiej. Powiedział wówczas, iż jedną z czołowych osób kierujących Sokiem z Buraka jest Krzysztof Brejza, który ma w tej dziedzinie duże doświadczenie, ponieważ zorganizował tak zwany „wydział nienawiści” w inowrocławskim ratuszu. Z tę wypowiedź Krzysztof Brejza, kandydujący z listy Koalicji Obywatelskiej do Senatu, pozwał w trybie wyborczym red. Cezarego Gmyza do sądu w Bydgoszczy. We wtorek sąd zdecydował, że informacja o udziale posła w kierowaniu profilem Sok z Buraka ma zostać sprostowana.

CMWP SDP apeluje do mającego się zająć tą sprawą Sądu Apelacyjnego w Gdańsku o unieważnienie zarzutów wobec dziennikarza i jego uniewinnienie.

 

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

Warszawa, 9 października 2019 r.

 

foto z ekranu TVP INFO z 26.09.19