Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo wspiera red. Grażynę Bochenek i apeluje do kierownictwa Polskiego Radia Rzeszów S.A. o anulowanie nagany udzielonej jej przez prezesa Przemysława Tejkowskiego oraz przywrócenie jej dotychczasowych obowiązków w redakcji.

6 września b.r. w programie Polskiego Radia Rzeszów red. Grażyna Bochenek przedstawiła dwie wypowiedzi słuchaczy. Obie odnosiły się do osoby prezydenta Andrzeja Dudy, w jednej z nich wypowiadający się słuchacz określił prezydenta Andrzeja Dudę jako „figuranta”. Ta wypowiedź wywołała reakcję prezesa Radia Rzeszów, który udzielił Grażynie Bochenek pisemnej nagany, zdecydował o odsunięciu jej od prowadzenia na żywo programów publicystycznych i informacyjnych oraz skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 135 Kodeksu karnego czyli przestępstwa znieważenia głowy państwa. 7 grudnia Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania.

CMWP SDP stanowczo przypomina, iż dziennikarz nie powinien być karany za słowa wypowiadane w audycji  przez inną osobę, a zdjęcie z anteny jego programów uniemożliwia mu w praktyce wykonywanie zawodu dziennikarza w miejscu, w którym jest zatrudniony, co jest wyjątkowo dokuczliwą represją. W ocenie CMWP SDP sytuacja ta zagraża realizacji zasady wolności słowa w demokratycznym państwie i psuje debatę publiczną w Polsce. Warto przypomnieć, iż zgodnie z art. 54 Konstytucji RP, każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Dotyczy to szczególnie dziennikarzy, bowiem bez wolnej prasy nie może istnieć praworządne państwo

 

dr Jolanta Hajdasz

dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

Warszawa, 17 grudnia 2018 r.

na zdjęciu red. G. Bochenek, laureatka nagrody „Lampa Podkarpackiej Historii”, fot. A. Kutrzeba, www.radio.rzeszow.pl