CMWP SDP wyraża zaniepokojenie publicznymi wypowiedziami przedstawiciela Rady Administracyjnej RTBF, czyli belgijskiego odpowiednika Rady Mediów Narodowych w Polsce  żądającego usunięcia transmisji katolickich Mszy św. w niedziele z programów publicznej radiofonii i telewizji w Belgii. Zdanie to wyraził p. Daniel Soudant, reprezentujący liberalny Ruch Reformatorski w w/w Radzie, zostało ono opublikowane 30 sierpnia b.r. na łamach Le Soir, belgijskiego dziennika wydawanego w języku francuskim. Powodem do wyrażenia tej radykalnej opinii były czytania przypisane na tzw. 21 niedzielę zwykłą zgodnie z zasadami przyporządkowania fragmentów Pisma św. konkretnym dniom roku liturgicznego w Kościele Katolickim. Politykowi chodzi o fragment Listu świętego Pawła do Efezjan, w którym padają m.in. następujące słowa : Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła. Polityk uznał za skandaliczne publikowanie tego tekstu w belgijskich mediach publicznych i postuluje w związku z tym usunięcie transmisji Mszy św. z mediów publicznych.

CMWP SDP stanowczo protestuje przeciwko takim próbom eliminowania z przestrzeni publicznej Unii Europejskiej wartości chrześcijańskich. Jest to niczym nieuzasadnione lekceważenie historii i tradycji europejskich państw. Szczególnie bulwersuje uzasadnianie takich działań poprzez cytowanie wyrwanych z kontekstu treści zapisanych blisko 2 tysiące lat temu, a szanowanymi do dnia dzisiejszego przez miliony katolików na całym świecie. CMWP SDP apeluje do osób i instytucji nadzorujących media publiczne w Belgii o szanowanie wolności słowa w sposób charakterystyczny dla demokratycznego państwa czyli także poprzez obecność w mediach publicznych transmisji (czy retransmisji) nabożeństw katolickich .

 

Dr Jolanta Hajdasz

Dyr. CMWP SDP

Warszawa, 4 września 2018